Stöd till anhöriga och Veteraner

Veteraner och anhöriga är alltid välkomna att kontakta kamratstödet. Nedan finns länkar till andra organisationer och myndigheter som kan bistå och svara på frågor.

>> Försvarsmaktens veteranstöd
>> Försvarsmaktens anhörigstöd

>> Invidzonen
Invidzonen består av ett nätverk av anhöriga och erbjuder stöd och kontakt med andra som befinner sig i samma situation. De har bland annat en stödtelefon och aktiviteter med anhöriga.

>> Svenska soldathemsförbundet
Svenska soldathemsförbundet erbjuder anhöriga professionellt samtalsstöd. Dit kan du vända dig för telefonrådgivning och familje- och parrådgivning

>> Svenska militära kamratföreningars riksförbund (SMKR)
Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

>> Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

>> Folke Bernadotteakademin

>> Polisens utlandsstyrka

>> Kriminalvården

Om du känner behov av ett mer omfattande stöd kan du vända dig till din vårdcentral. Där får du kontakt med kuratorer och psykologer.
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå