Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Ansökningsblankett Kamrathjälpen/Gula Bandet

För att söka stöd och bidrag från Kamrathjälpen använder du enklast ansökningsblanketten eller nedanstående webbformulär!

Skicka in blanketten till kansliet@sverigesveteranforbund.se eller
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Kamrathjälpen
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Kamrathjälpen

Kamrathjälpens syfte
Kamrathjälpen har som syfte att genom bidrag från donatorer och insamlingar stödja veteranen och dennes familj vilka är i behov av ekonomiskt stöd p.g.a. skador, fysiska eller psykiska, som en följd av internationell tjänstgöring utsänd av svensk myndighet och som beslutats av regeringen eller Riksdagen. Kamrathjälpen ska betraktas som ett komplement till det privata eller allmänna försäkringssystemet och det sociala skyddsnätet i övrigt.

Riktlinjer för beslut om tilldelning av bidrag från kamrathjälpen
Ansökan prövas efter det särskilda behov som veteranen och dennes närmaste familjemedlemmar (make/maka/sambo och barn) har. I vissa fall kan kvitton eller offerter efterfrågas. Den sökande kan få bidrag för hela eller delar av kostnaden.
Det ekonomiska bidrag som kan erhållas kan t.ex. avse:
• Kostnader som dina anhöriga får p.g.a. din skada – ex. besöksresor och hotellkostnader vid sjukhusvistelse.
• Dina egna merkostnader om du ligger på sjukhus.
• Kostnader under rehabiliteringstid som inte ersätts på annat sätt, ex. kostnader för egenavgifter, sjukgymnastik och träningsutrustning.
• Bidrag till kursavgifter och läromedel vid eventuell omskolning/utbildning.
• Bidrag till tekniska hjälpmedel.
• Bidrag till ökade omkostnader till följd av skada eller sjukdom.
• Bidrag till kortvarigt uppehälle i en akut, besvärlig situation.
• Bidrag till vila och rekreation på rehabiliteringscentra motsvarande.
• Bidrag till stöd för juridisk bedömning anvisat av SVF.
• Bidrag till att vid tillfälle kunna besöka föreningsträffar anordnade av SVF.

Ansökan om bidrag från veteranhjälpen
Ansökan fylls i nedan”. Alternativt kan ett brev med ansökan enligt formulär ” Ansökan om bidrag från Kamrathjälpen skickas till SVF kansli, märk kuvertet ”Kamrathjälpen” Var noga med att ange vad du avser använda bidraget till samt kostnad för detta.

Efter att ansökan kommit in bereds den av kamratstödsansvarige i SVF kansli och beslutas av generalsekreteraren. Du meddelas om beslutet inom några dagar.

Beskriv nedan varför du söker medel ur Kamrathjälpen och vad pengarna ska användas till:

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Fax (lämnas blankt):
Meddelande:
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
      

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå