Välkommen till kamratstödet!

Varför har vi ett kamratstöd och vem är den till för?
Den är till för dig som tjänstgjort i utlandsstyrkan eller annan utlandstjänst och känner att du saknar dina kamrater.
Av erfarenhet vet vi att efter ha levt en längre tid utomlands, så är det till en början väldigt skönt att komma hem.
Men efter en tid kommer saknaden efter kamraterna och känslorna av vad vi var med om tillsammans tillbaka.
  • De flesta av oss har känt en viss stress vilken är hanterbar och som sakta klingar av.
  • Andra har svårare att bli av med sin stress och den tar upp en större del av tillvaron.
  • Vissa mår så dåligt att de får svårt att få sin vardag att gå ihop.
Oavsett vilken grupp du känner igen dig i så är du och dina anhöriga varmt välkomna att ta kontakt med oss i kamratstödet!
Vi som engagerar oss i kamratstödet är själva utlandsveteraner som vet hur det är att tjänstgöra i utlandsstyrkan.
Vi är Veteraner och absolut inga psykologer och alla samtal sker i starkt förtroende.
Flera av oss kamratstödjare har egna rätt tuffa erfarenheter av utlandstjänst.

Vi lyssnar gärna på vad du vill berätta och förstår vad du pratar om. Vi kamratstödjare är utbildade och har ett eget kontaktnät.
Vid behov kan vi hänvisa vidare till mer professionell stöttning.

Ta steget och kontakta oss!

Till oss kan du ringa eller maila om du hellre känner för det, Du bestämmer!
Du når oss på Kamratstödstelefonen 020-666 333 eller via e-post kamratstod@gulabandet.se

Andra myndigheter och organisationer som också kan ge stöd hittar du här >>
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå