På gång hos Fredsbaskrarna Västkust

På gång 2020

Sveriges Veteranförbund – Fredsbaskrarna-VästkustÅrsmöte:Måndag den 3 februari 2020, kl 18.00

Plats: Prinsgatan 12, vån 3, Göteborg.


Särskilda gäster:

· Representant från Veteran monumentets projektgrupp

· Förbundets nya Generalsekreterare.

Motioner styrelsen tillhanda senast den 18 januari 2020.

Anmälan för deltagande senast 25 januari 2020.Veteranträff:Varje första onsdag i månaden på Bishops Arms på Järntorget i Göteborg med början från kl 17.00.

Varje lördag eftermiddag, kl 15.00 på Baka Stenungsbageri, Östindiefararen, 27, Göteborg. Kontaktperson: Anita Asp, och Fredrik Eden, fredrik.eden@comhem.se

Veterandagen 2020.Förberedelserna inför Veterandagen 29 maj 2020 är på gång. Styrelsen Västkust utlyser frivilliga 5-10 personer som ska hjälpa med planering och genomförande. Skicka PM till Jan Persson Cooper, janperssoncooper@hotmail.com

Arbetet med Veteran monumentet i Göteborg är på gång. Frågan ligger på Kulturnämnden i Göteborg. Tid plats och genomförandet och färdigställandet av monumentet är på gång.

Fredsbaskrarna Västkust kommer med mer information så fort vi vet mer om projektet.

Veterans monumentets projekt ledare är inbjuden att närvara och informera oss under Årsmötet.
GBG Västkust

Lokalförening i Göteborg

Vid en träff på The Bishops Arms på Järntorget i Göteborg, en onsdagskväll i slutet av 2014 kläcktes idén om att starta upp en lokalförening till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Veteraner i och runt Göteborg hade då träffats på nämnda pub sedan oktober 2013, efter att Göteborg varit utan träffplats under några år.

Tankar om att försöka lyfta veteranverksamheten i Göteborg till nästa steg fanns och nu vill vi göra det i organiserad form. Så den 21 februari träffades ett antal intresserade veteraner till ett konstituerande möte på Lindholmen i Göteborg. Beslut togs om att vi skulle starta föreningen Fredsbaskrarna Västkust, den 4 mars höll vi det första styrelsemötet. Uppsamlingsområdet är tänkt att vara från Bohuslän i norr ner till Halland i söder. Självklart välkomnar vi alla veteraner oavsett hemort.

Vi välkomnar även "veteraner" från civila myndigheter och organisationer så som Tullverket, Polisen och MSB.

Fredsbaskrarna Västkust anordnar ”Träffplats Göteborg” på The Bishops Arms första onsdagen i månaden. Föreningen har en grupp på Facebook samt hemsida under förbundets hemsida.

Vill du vara med och utveckla lokalföreningen så är du mer än välkommen att höra av dig till någon av oss, eller dyka upp på våra träffar. Vi vill även uppmana alla som vill tillhöra lokalföreningen Fredsbaskrarna Västkust att gå in på förbundets hemsida och via sektionen medlemsuppgifter knyta sig till Fredsbaskrarna Västkust. Genom att koppla ditt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna till Fredsbaskrarna Västkust så överförs en del av medlemsavgiften till lokalföreningen vilket ökar våra möjligheter att ordna lokala aktiviteter och föreläsningar.

Här följer en presentation av styrelsen:
Ordförande och kamratstödjare är vår egen Jan Persson Cooper. Jan har varit C Polgrp på L106 och har även deltagit i ”missioner” för MSB.

Fredrik Edén, vår Vice Ordförande, är 42 och är från Karlskrona. Fredrik jobbar som anestesisjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset. Han har gjort KS14 i Kosovo. TD 01 i Tchad som sjuksköterska på sjuktransport samt FS18 och FS20 som narkossköterska.

Näst i ledet är vår Kassör: Mikael Bodell som bor i Jonsered utanför Göteborg. Han har gjort FN-tjänst på Cypern (83C) och Libanon (91L, 92L)


Mer information kommer..

Återigen; I föreningen Fredsbaskrarna Västkust välkomnar vi alla som på ett eller annat sätt har deltagit och verkat för fred och humanitära insatser. Så väl som militärt som civilt.

Väl mött på någon av våra träffar i framtiden!
Uppdaterad: 2019-05-07, av Fredsbaskrarna Västkust

Kontakta oss

Hej!
Om du vill komma i kontakt med oss använd formuläret nedan.
OBS! Bifoga inga länkar. Då spärras ditt mail.

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:
Ange säkerhetskoden som visas till höger
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå