Kallelse Årsmöte 2022

Datum: 2023-03-02 kl 1800
Plats: Olskroksgatan 7
Om du vill delta digitalt så anmäler du till: gladepetter@telia.com
Vi kommer att bjudas på kall buffé.
Anmälan senast 23/2 till mail:
vastkust@sverigesveteranforbund.se eller sms till 070- 0823223
Vi kommer att gästas av vår Generalsekreterare MariAnne Boström som kommer att tala om framtiden veteranpolitik.
Välkomna
Styrelsen
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå