Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Veterandagen - Göteborg

Veterandagen firas med Veteranmarsch och ceremoni
DU är välkommen att vara med och högtidlighålla när Veterandagen firas i Göteborg med Veteranmarsch och ceremoni. Veterandagen är numera allmän flaggdag.
  • 15:00, Samling på Götaplatsen
  • 15:30, Avmarsch (Avenyn – Östra Hamngatan – Gustav Adolfs torg)
  • 16:00, Göteborgs stad hedrar oss med en Veterancermoni
  • 17:30, Avgår gussar till garnisonen (föranmälan krävs, görs via följande länk https://goo.gl/forms/Ouj2b8TChQfc484a2)
  • 18:00, Fortsatt firande på Göteborgs garnison (OBS! Föranmälan* krävs)
Återresa från garnisonen sker genom egen försorg.

*Föranmälan och svenskt medborgarskap krävs för tillträde till garnisonen. Mejla för- och efternamn och personnummer (10 siffror) till fomedc-anhorig-veteran@mil.se senast den 20 maj. Du får en bekräftelse på att de mottagit din anmälan.

Samarrangemang: Fredsbaskrarna Västkust, Polisen, Göteborgs stad, Försvarsmakten Göteborg.

Fredsbaskrarna Västkust anordnar Veteranmarschen.
Försvarsmakten anordnar veterandagsfirandet på Göteborgs garnison

Lokalförening i Göteborg

Vid en träff på The Bishops Arms på Järntorget i Göteborg, en onsdagskväll i slutet av 2014 kläcktes idén om att starta upp en lokalförening till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Veteraner i och runt Göteborg hade då träffats på nämnda pub sedan oktober 2013, efter att Göteborg varit utan träffplats under några år.

Tankar om att försöka lyfta veteranverksamheten i Göteborg till nästa steg fanns och nu vill vi göra det i organiserad form. Så den 21 februari träffades ett antal intresserade veteraner till ett konstituerande möte på Lindholmen i Göteborg. Beslut togs om att vi skulle starta föreningen Fredsbaskrarna Västkust, den 4 mars höll vi det första styrelsemötet. Uppsamlingsområdet är tänkt att vara från Bohuslän i norr ner till Halland i söder. Självklart välkomnar vi alla veteraner oavsett hemort.

Vi välkomnar även "veteraner" från civila myndigheter och organisationer så som Tullverket, Polisen och MSB.

Fredsbaskrarna Västkust anordnar ”Träffplats Göteborg” på The Bishops Arms första onsdagen i månaden. Föreningen har en grupp på Facebook samt hemsida under förbundets hemsida.

Vill du vara med och utveckla lokalföreningen så är du mer än välkommen att höra av dig till någon av oss, eller dyka upp på våra träffar. Vi vill även uppmana alla som vill tillhöra lokalföreningen Fredsbaskrarna Västkust att gå in på förbundets hemsida och via sektionen medlemsuppgifter knyta sig till Fredsbaskrarna Västkust. Genom att koppla ditt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna till Fredsbaskrarna Västkust så överförs en del av medlemsavgiften till lokalföreningen vilket ökar våra möjligheter att ordna lokala aktiviteter och föreläsningar.

Här följer en presentation av styrelsen:
Ordförande och kamratstödjare är vår egen Jan Persson Cooper. Jan har varit C Polgrp på L106 och har även deltagit i ”missioner” för MSB.

Fredrik Edén, vår Vice Ordförande, är 42 och är från Karlskrona. Fredrik jobbar som anestesisjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset. Han har gjort KS14 i Kosovo. TD 01 i Tchad som sjuksköterska på sjuktransport samt FS18 och FS20 som narkossköterska.

Näst i ledet är vår Kassör: Mikael Bodell som bor i Jonsered utanför Göteborg. Han har gjort FN-tjänst på Cypern (83C) och Libanon (91L, 92L)

Vår informatör, Andreas Kardin, bor i Olofstorp och jobbar till vardags som konsult med projektplanering. Andreas är aktiv hemvärnsman och har gjort KS05 som Amröjare.

Mer information kommer..

Återigen; I föreningen Fredsbaskrarna Västkust välkomnar vi alla som på ett eller annat sätt har deltagit och verkat för fred och humanitära insatser. Så väl som militärt som civilt.

Väl mött på någon av våra träffar i framtiden!
Uppdaterad: 2017-03-14, av Fredsbaskrarna Västkust - Mikael Bodell

Kontakta oss

Hej!
Om du vill komma i kontakt med oss använd formuläret nedan.
OBS! Bifoga inga länkar. Då spärras ditt mail.

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:
Ange säkerhetskoden som visas till höger
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå