Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Veteranfika på Soldathemmet på Göteborgs Garnison

Veteranfika:

I:a torsdagen varje månad (med undantag för Maj) ordnar vi veteranfika inne på soldathemmet. En träff där du som veteran kan träffa andra veteraner. Dela dina tankar, erfarenheter, svårigheter och styrkor. Vi bjuder på fika, ibland har vi föreläsningar om något aktuellt ämne, ibland samtalar vi över något som hänt. Träffen är ett samarbete mellan Soldathemmet och Göteborgs garnison.

Du som arbetar inne på garnisonen alt har tillträde kommer bara . För övriga krävs anmälan med namn och personnummer några dagar innan. (soldathemgbg@live.se)

Med vänliga hälsningar

Gunilla Sjöberg
Verksamhetschef soldathemmet i Göteborg
soldathemgbg@live.se
Uppdaterad: 2016-02-15, av Fredsbaskrarna Västkust
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå