Kontaktuppgifter

Styrelsen Fredsbaskrarna Västkust
Ordförande & Kamratstödsansvarig: Jan Persson Cooper
janperssoncooper@hotmail.com telefon: 070-530 28 79

Informationsansvarig: Rexhep Ademaj, rexademaj@live.com, 0707865058


Ledamöter:

- Peter Glader
- Michael Borggren
- Kenneth Lindberg
- Britt-Marie Akre
- Benny Freme

Uppdaterad: 2020-09-27, av Pia Lagergren
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå