Årsmötesprotokoll 2021

Årsmötesprotokoll 2021
Uppdaterad: 2021-05-24, av Pia Lagergren

Extra Årsmötesprotokoll Fredsbaskrarna Västkust

Extra Årsmötesprotokoll
Uppdaterad: 2020-09-27, av Pia Lagergren

Årsmötesprotokoll Fredsbaskrarna Västkust

Årsmötesprotokoll Fredsbaskrarna Västkust
Uppdaterad: 2020-02-25, av Christine Buschmann Sirafi

Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020
Uppdaterad: 2020-02-25, av Christine Buschmann Sirafi

Revisionsberättelse Fredsbaskrarna Västkust 2020

Revisionsberättelse Fredsbaskrarna Västkust 2020
Uppdaterad: 2020-02-25, av Christine Buschmann Sirafi
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå