Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

På gång hos Fredsbaskrarna Västkust

Veterandagen - Göteborg

Veterandagen firas med Veteranmarsch och ceremoni

Sveriges Veteranförbund – Fredsbaskrarna-VästkustINBJUDER till att fira Veterandagen med oss den 29. maj, år 2019, i Göteborg!

Plats: Bältespännarparken, mitt emot Stora Teatern, i Göteborg.
Tid: Den 29. maj, år 2019. Ceremonin hålls kl. 16.00.
Samlingen börjar kl. 15.15 på Gustaf Adolfs torg, med Veteranmarsch kl. 15.45 (Gustaf Adolfs torg - Bältespännarparken, mitt emot Stora Teatern- Avenyn).


Varmt välkomna att fira Veterandagen den 29. maj, år 2019, i Göteborg! Fredsbaskrarna Västkust i samarbete med Försvarsmakten – Soldathemmet i Göteborg, Göteborgs stad, och Polisen för Västra Götaland arrangerar ceremonin under Veterandagen den 29. maj, år 2019.
Med vår ceremoni vill vi uppmärksamma och hedra alla svenska kvinnor och män, som har kämpat, och som kämpar, för fred och säkerhet i världen. Kom att med oss hedra alla de kvinnor och män, som tappert har kämpat och offrat sina liv för fred, frihet och säkerhet runtom i världen! Svenska veteraner är hjältar, och förtjänar tacksamhet och stöd. Med deras kunskaper och erfarenhet är Sveriges veteraner en värdefull tillgång och resurs, som berikar vårt land samt bidrar till ett bättre och starkare samhälle.

Den 29. maj är internationellt känd som International Peacekeepers Day - dagen när för 70 år sedan, den 29. maj, år 1948, FN:s resolution 50 undertecknades, vilken ledde till första fredsinsatsen, i Israel – Palestina.

Sedan år 2008 högtidlighålls den 29. maj såsom en veterandag inom Försvarsmakten, och år 2011 fick veterandagen statsceremoniell status, och det garanteras att den dagen ska firas på samma datum varje år.

Efter avmarschen kl 15.45, som startar på Gustaf Adolfs torg, fortsätter ceremonin upp till Bältespännarparken, kl 16.00, där representanter för Göteborgs stad samt andra representanter för olika organisationer och myndigheter håller sina presentationer samt uppvisar sina program.
Underhållningsprogrammet fortsätter med musik på scenen. Försvarsmakten bjuder på kaffe och tilltugg.

Varmt Välkomna!
Fredsbaskrarna-Västkust

Lokalförening i Göteborg

Vid en träff på The Bishops Arms på Järntorget i Göteborg, en onsdagskväll i slutet av 2014 kläcktes idén om att starta upp en lokalförening till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Veteraner i och runt Göteborg hade då träffats på nämnda pub sedan oktober 2013, efter att Göteborg varit utan träffplats under några år.

Tankar om att försöka lyfta veteranverksamheten i Göteborg till nästa steg fanns och nu vill vi göra det i organiserad form. Så den 21 februari träffades ett antal intresserade veteraner till ett konstituerande möte på Lindholmen i Göteborg. Beslut togs om att vi skulle starta föreningen Fredsbaskrarna Västkust, den 4 mars höll vi det första styrelsemötet. Uppsamlingsområdet är tänkt att vara från Bohuslän i norr ner till Halland i söder. Självklart välkomnar vi alla veteraner oavsett hemort.

Vi välkomnar även "veteraner" från civila myndigheter och organisationer så som Tullverket, Polisen och MSB.

Fredsbaskrarna Västkust anordnar ”Träffplats Göteborg” på The Bishops Arms första onsdagen i månaden. Föreningen har en grupp på Facebook samt hemsida under förbundets hemsida.

Vill du vara med och utveckla lokalföreningen så är du mer än välkommen att höra av dig till någon av oss, eller dyka upp på våra träffar. Vi vill även uppmana alla som vill tillhöra lokalföreningen Fredsbaskrarna Västkust att gå in på förbundets hemsida och via sektionen medlemsuppgifter knyta sig till Fredsbaskrarna Västkust. Genom att koppla ditt medlemskap i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna till Fredsbaskrarna Västkust så överförs en del av medlemsavgiften till lokalföreningen vilket ökar våra möjligheter att ordna lokala aktiviteter och föreläsningar.

Här följer en presentation av styrelsen:
Ordförande och kamratstödjare är vår egen Jan Persson Cooper. Jan har varit C Polgrp på L106 och har även deltagit i ”missioner” för MSB.

Fredrik Edén, vår Vice Ordförande, är 42 och är från Karlskrona. Fredrik jobbar som anestesisjuksköterska på Sahlgrenska sjukhuset. Han har gjort KS14 i Kosovo. TD 01 i Tchad som sjuksköterska på sjuktransport samt FS18 och FS20 som narkossköterska.

Näst i ledet är vår Kassör: Mikael Bodell som bor i Jonsered utanför Göteborg. Han har gjort FN-tjänst på Cypern (83C) och Libanon (91L, 92L)


Mer information kommer..

Återigen; I föreningen Fredsbaskrarna Västkust välkomnar vi alla som på ett eller annat sätt har deltagit och verkat för fred och humanitära insatser. Så väl som militärt som civilt.

Väl mött på någon av våra träffar i framtiden!
Uppdaterad: 2019-05-07, av Fredsbaskrarna Västkust

Kontakta oss

Hej!
Om du vill komma i kontakt med oss använd formuläret nedan.
OBS! Bifoga inga länkar. Då spärras ditt mail.

E-postadress:
Namn:
Telefon:
Yrke (lämnas blankt):
Meddelande:
Ange säkerhetskoden som visas till höger
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå