Träffplatser

Västervik
Stallet, Fimmelstången, Stora Trädgårdsgatan 13 P
Vi träffas tredje onsdagen varannan månad; jan, mars, maj och sep, nov, dec.
Göran Nilsson, 0490-192 69, go.nils@telia.com
Hans Wilensjö 070-3265356

Kalmar
FF:s Evenemangskrog, Västra Vallgatan Västerport
Vi träffas första onsdagen i månaden, kl 19.00
Stefan Johansson 0480-42 03 23, 070-386 45 45
Per-Ola Andersson 070-359 06 86
Uppdaterad: 2018-02-08
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå