Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Föreningsnyheter

FB Stockholm kallar till årsmöte

2021-03-23 19:00   -   Fredsbaskrarna Stockholm
FREDSBASKRARNA STOCKHOLM KALLAR TILL ÅRSMÖTE När: 23 mars 2019, kl. 1900 Var: Digitalt via TEAMS Motioner: stockholm@sverigesveteranforbund.se – Senast 22 februari Anmälan: Senast 18 mars till stockholm@sverigesveteranforbund.se OBS! Vi har ny mail adress! Fredsbaskrarna Stockholm kallar till år...

Läs mer...

Corona Covid-19

Med anledning av den pågående Covid-19 pandemin så är alla aktiviteter inställda utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer!
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå