FB Stockholm kallar till årsmöte

2022-03-23 19:00
När: 23 mars 2022, kl. 19:00 - 21:00

Plats: Drottning Victorias Örlogshem, Stockholm
FREDSBASKRARNA STOCKHOLM KALLAR TILL ÅRSMÖTE

När: 23 mars 2022, kl. 1900
Var: Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, Stockholm
Motioner: stockholm@sverigesveteranforbund.se – Senast 22 februari
Anmälan: Senast 16 mars till stockholm@sverigesveteranforbund.se
Vi bjuder på smörgås och kaffe efter årsmötet!

OBS! Tänk på att betala årsmötesavgiften 2 veckor innan årsmötet för att inneha rösträtt!

Fredsbaskrarna Stockholm kallar till årsmöte. Årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga på hemsidan under fliken årsmöte 2022.

Då vi fortfarande lever i en pandemi så kan förutsättningarna komma att ändras. Vi följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Om situationen kräver så kommer vi att hålla ett digitalt årsmöte. I sådana fall kommer information om hur man ansluter till mötet mm. att skickas ut via e-post.

Varmt välkomna till vårt Årsmöte!
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå