Fredsbaskrarna Stockholms kamratstödjare

Fredsbaskrarna Stockholms kamratstödjare är:
1. Joachim Eneroth
2. Andreas Toll
3. Rose-Marie Larsson
4. Pia Edström
5. B-O Hammarberg
6. Mian Mittenby
7. Per Lindblad
8. Ferike Pasthy

Du når kamratstödjarna på Kamratstödstelefonen 020-666 333 eller via e-post kamratstod@gulabandet.se

Se även denna sida för kamratstöd klicka här
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå