FB Stockholm kallar till extra årsmöte!

Tisdagen 11 augusti kl. 19:00 – 21:00

Digitalt Årsmöte via Kansliet Stockholm
11 augusti, kl 19.00
Digitalt möte via Kansliet Stockholm.

Fredsbaskrarna Stockholm kallar till ett extra Årsmöte med anledning av att det ordinarie årsmötet blev inställt pga. den rådande pandemistuationen Covid-19. Det är viktigt att vi har en fungerande styrelse och att styrelsearbetet kan fortgå trots rådande situation. Årsmötet kommer att ske i digital form via Kansliet, Stockholm.

Anmälan: fredsbaskrarnastockholm@gmail.com - senast 6 augusti OBS! Vi har ny mail adress!
Årsmöteshandlingarna finns på hemsidan under fliken årsmöte 2020

I samband med anmälan kommer information att lämnas hur man ansluter till mötet, hur man genomför röstning mm. Varmt välkomna till vårt digitala Årsmöte!
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå