Träffplats Fredsbaskrarna Stockholm

Adress: Pitcher's - Mariatorget 1A på Södermalm, Stockholm
Tid: 18:00 – 21:00
Fredsbaskrarna Stockholms träffplats Pitcher's vid Mariatorget.
Vi träffas första tisdagen i varje månad på Pitcher's vid Mariatorget.
Även veteraner som bor på annan ort och besöker Stockholm är välkomna.
Träffplatsansvarig Ferike Pasthy 070 5983681
Facebookgrupp Fredsbaskrarna träffplats Stockholm

Varmt välkomna


Uppdaterad: 2019-04-19, av Rose-Marie Larsson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå