Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Om Fredsbaskrarna Stockholm

Föreningen Fredsbaskrarna Stockholm tog sin start på Veterandagen den 20 maj 2012 med att bilda en interimsstyrelse bestående av Niklas Fyrby, Örjan Noreheim, Bo Gyllingtoft, Christina Ulvefeldt och Hans-Ove Görtz. Initiativet att bilda en interimsstyrelse togs av Örjan Noreheim genom att han gick ut via mail till medlemmarna i Stockholm. Så på den vägen kom vi igång.

För kontakt: stockholm@fredsbaskrarna.se

Följ och gilla oss på Facebook där har vi också löpande information olika saker. - https://www.facebook.com/fredsbaskrarnastockholm
Uppdaterad: 2017-05-30, av Fredsbaskrarna Stockholm
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå