Styrelsen Fredsbaskrarna Södermanland 2018


Ordförande RONNY LUNDHOLM L98
ronnyelun@gmail.com


Kassör LENNART PETTERSSON C50, BA06,KS01
lennart.pettson@gmail.com


Sekreterare ANDERS MELBERG C84
anders.melberg_2014@bredband.net


Medlemsansvarig BENGT-GÖRAN BJÖRKLUND C71
bg@siliti.se


Web-ansvarig TORBJÖRN LIND CARRENÄS C81,L91
tobbecnes@hotmail.com

Uppdaterad: 2018-02-27, av FB Södermanland - Tobbe
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå