Styrelsen Fredsbaskrarna Södermanland 2021


Ordförande Anders Halldén. BA04, DB02Kassör LENNART PETTERSSON C50, BA06,KS01
lennart.pettson@gmail.com


Sekreterare MATS HERMANSSON, FÄLTARTIST (MÅNGA MISSIONER)
mats.hermansson@sr.seMedlemsansvarig BENGT-GÖRAN BJÖRKLUND C71
bgbjor@outlook.comWeb-ansvarig TORBJÖRN LIND CARRENÄS C81,L91
tobbecnes@hotmail.com


Ledamot LARS ANDERSSON, K12
lars.a.skacklinge@telia.com


Ledamot Anders Sahlgren, L112Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå