ÅRSMÖTE

Fredsbaskrarna Södermanland kallar till årsmöte

• När: 24 Februari 2020, Klockan 18.30
• Var: ABF Sörmland Kungsgatan 14,
(Fristadstorget) Eskilstuna

Alla medlemmar är välkomna
Motioner: Styrelsen tillhanda senast 20 februari 2020. Skickas via e-post till  fredsbasoder@gmail.com 

Förslag på styrelserepresentanter skall vara valberedningen tillhanda senast den 10 februari 2020. Förslagen skickas via e-post till fredsbasoder@gmail.com   

Anmälan: Om du vill ha förtäring senast 20 februari 2017 via epost till: fredsbasoder@gmail.com 

Välkomen!
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå