FN-dagen

Minnesstenen, Veteranholmen Stadsparken i Eskilstuna
Högtidlighållande / Minnesstund vid minnesstenen i Stadsparken.
På FN-dagen hölls en minnesstund med tal, ljuständning och blomnedläggning.
"Hedra de veteraner som gjort en insats för freden,
Minns de stupade"

Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå