Välkommen till Fredsbaskrarna Södermanland

Här finns möjligheten att träffa gamla och nya kamrater som tjänstgjort utomlands under ganska speciella förhållanden! När man varit iväg upptäcker man ofta att det kan vara svårt att få sin omgivning (familj, vänner, arbetskamrater m fl) att förstå vad man gjort och varit med om. I vår kamratförening finns möjlighet att mötas, diskutera och minnas tillsammans med kamrater med liknande erfarenheter i ”bagaget”. Ofta upptäcker man då att man har mer gemensamt än man kunde ana från början.

Vem är Veteran?
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) tolkar begreppet Veteran på följande sätt:

"Svensk Veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten."

SVF är därför öppet för var och en som fullgjort/fullgör tjänstgöring enligt ovan, samt för den som vill stödja förbundet och verka för dess syften och målsättning.

Mail: sodermanland@sverigesveteranforbund.se


Klicka på loggan
Uppdaterad: 2021-02-22, av FB Södermanland - Tobbe
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå