Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse för Veteranföreningen Fredsbaskrarna i Västra Götaland och Värmland 2012

Veteranföreningen bildades som regional förening för Västra Götaland – Värmland vid konstituerande styrelsemöte i Skövde 2012-06-28.

Till styrelsen för 2012 valdes:
Claes Ljunggren, ordförande
Tommy Sahlback, vice ordförande tillika kassör
Malin Bjärnetoft, sekreterare
Anders Olsson, ledamot
Elisabeth Kindbom, ledamot
Helene Bennemyr, ledamot
Rolf Kameus, ledamot
Joachim Leijon, ledamot
Sture Fredell, ledamot
Linda Ericsson, suppleant
Caroline Karlquist, suppleant

Vid styrelsemötet 2012-09-10 valdes Bengt Andersson och Marianne Jägerström till revisorer.
Claes Ljunggren och Tommy Sahlback godkändes som firmatecknare.
Stefan Olsson (polis), Lena Kjellgren-Nissmo (lärare) och Hans Peterson (läkare) adjungerades till styrelsen.
Caroline Karlquist och Marianne Jägerström (sammankallande) utsågs till valberedning.

Utöver det konstituerande styrelsemötet har tre styrelsemöten genomförts. Vid mötet i Karlsborg 2012-11-12 redovisade chefen K3 sina erfarenheter från Afghanistan.

Sture Fredell och Tommy Sahlback representerade vår förening vid Förbundsrådsmötet i Örebro.

Egna stadgar fastställdes vid styrelsemötet 2012-09-10.

Föreningen har medverkat vid Försvarsmaktsdagarna i Göteborg, Pansartruppernas dag i Skövde, samt Flygvapendagarna i Såtenäs.
Dessutom medverkade föreningen vid Fjs 60-årsjubileum i Karlsborg.

Samordningsmöten har skett med Röda Korset, Rädda Barnen, Soldathemsföreningen, Svenska kyrkan och Lottakåren.
Samtliga rektorer i Skövde har informerats om vår verksamhet.

Samtliga förbandschefer inom Västra Götaland, samt vissa politiker, har också informerats om vår verksamhet.

Arbetet med rekrytering av nya medlemmar samt bildandet av lokala föreningar har påbörjats.


Skövde 2013-02-13

Uppdaterad: 2015-01-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå