Träffplats Skövde

Välkomna till träffplats Skövde!

Andra tisdagen i månaden kl 19.00 på Pitcher´s i Skövde.

Tala om att du är från Fredsbaskrarna så får du rabatt.

Ät eller drick något gott, eller sitt bara och prata en stund.

Väl mött!

/Fredsbaskrarna i Skaraborg

Uppdaterad: 2017-02-26, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå