Träffplats Skövde

Välkomna till träffplats Skövde!

Andra tisdagen i månaden kl 19.00 på Husaren i Skövde.

Sankt Helenagatan 10, 54130 Skövde
http://www.pubhusaren.se/

Ät eller drick något gott, eller sitt bara och prata en stund.

Väl mött!

/Fredsbaskrarna i Skaraborg

Uppdaterad: 2022-10-13, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå