Styrelsen


Göte Lundmark
Ordförande
Tommy Sahlback
Vice ordförande tillika kassör
Philip Segell
Sekreterare
Erik Hasselström
Ledamot
Margareta Mohlin
Ledamot
Annelie Olausson
Ledamot
Mattias Palmér
Ledamot
Lars Sjölin
Ledamot
Sture Fredell
Suppleant
Malin Bjärnetoft
Webbansvarig
Louisa Löfving
Adjungerad
Marianne Jägerström
Revisor
Bengt Anderson
RevisorUppdaterad: 2020-02-16, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå