Medlemsbrev 1, 2016

Hej Veteraner

Jag heter Göte Lundmark och är sedan i våras ordförande i Veteranförbundet
Skaraborg. Kort information om mig. Pensionerad överstelöjtnant med ett antal missioner och andra tjänstgöringar utanför Sverige. Ytterligare information om mig och den nya styrelsen kommer att efterhand läggas upp på hemsidan. Den nya styrelsen består från i våras förutom av mig av, Tommy Sahlback Vice ordförande tillika kassör, Philip Segell Sekreterare, Anders Olsson, Erik Hasselström, Curt-Ove Jakobsson, Lars "Laken" Andersson, Joachim Leijon och Lars Sjölin, ledamöter. Sture Fredell och Malin Bjärnetoft är suppleanter, Malin är tillika ansvarig för webben
Samt Louisa Löfving Adjungerad

Styrelsen är ju så gott som helt ny och vi försöker nu skapa oss en bild av
verksamheten. Det är ju för er vi skall skapa bra och intressant verksamhet, men kamratstödet skall fortfarande utgöra grunden för vårt arbete.

Redan under hösten kommer vi starta en föredragsserie för just skapa
intressanta mötestillfällen där vi inte bara lyssnar på föredrag utan kan
umgås efteråt.

Vi börjar redan den 22 september då Erik Hasselström kommer att berätta om
United Nations. Advanced Mission in Sierra Leone. Erik tillsammans med två andra svenskar var med då missionen i slutet på 1999 sattes upp. Mission
höll på att bryta samman i maj 2000.

Den 27 oktober kommer Curt-Ove Jakobsson att tala om den EU-ledda Piratjakten i Adenviken och Indiska oceanen som pågår fortfarande. Curt-Ove var som arméofficer chef för logisk- och personalförsörjningen i denna marina operation vilket i sig var en utmaning. Djibouti, Kenya och Somalia var hans verksamhetsområden med varsina speciella förutsättningar under perioden 2009-2010.

Senare under hösten fortsätter föredragen med andra som varit ute i internationella uppdrag.

Inom styrelsen har vi erfarenheter från tjänstgöringar i Asien, Afrika och Europa. L-G Sjölin har också erfarenhet från historiska platser om vilka han kommer att berätta om under våren.

Vi kommer under hösten även påbörja verksamhetsplaneringen för 2017 vilket vi avser återkomma med senare.

Medlemsbrev ser vi som viktigt och vi kommer att ha minst två medlemsbrev under året.

Vi är naturligtvis tacksamma för alla tips vi kan få från er medlemmar på hur vi skall utveckla verksamheten ytterligare

Göte Lundmark
Ordförande
Veteranförbundet Skaraborg

Uppdaterad: 2016-09-06, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå