Veterandagen 2019

Välkommen till Veterandagen, 29 maj 2019
Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga. Under årets
högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på
Unef II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med
fältsjukhus i Korea under åren 1950 till 1954. Efter veteranceremonin bjuds det på en lättare måltid i mässtältet
för föranmälda gäster.
Program
08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.
09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på
utställningsområdet på Gärdet.
09.00 – 11.30 Presentationer i mässtältet av insatserna Unef II och fältsjukhusen i Korea.
14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.
16.00 – 21.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma vid monumentet.
16.00 – 21.00 Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och samkväm i mässtältet.
21.00 Flaggorna halas.

I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.
En (1) buss ställs till förfogande, så först till kvarn gäller!
07.00 Avresa Skövde, Soldathemmet
07.45 Avresa Karlsborg, Molidens simhall
09.15 Avresa Örebro, Circle-K Västhaga
12.00 Ankomst Stockholm, Gärdet
17.30 Hemresa från Stockholm
ca 22.00 Åter Skövde

Anmälan görs senast den 15 maj till veterandagen@skaraborgarna.se.
Av anmälan skall framgå:
• Namn
• Mobil- eller telefonnummer
• Önskar/önskar inte förtäring
• Ansluter vid Soldathemmet/Karlsborg/Örebro
Vid frågor kontakta Mattias Palmér, 070-882 62 88.
Mer information om Veterandagen finns på www.forsvarsmakten.se/veterandagen
Uppdaterad: 2019-04-29, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Välkommen att fira FN-dagen tillsammans med Soldathemmet. Svenska Soldathemsförbundet bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under hela dagen 08.45-15.00. Skövde garnison inbjuder till ceremoni vid Minnesstenen kl.14.00-14.30. Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Magnus Brodén

16/10 kl 18,00
Den 16 oktober kl. 18.00 gästar Magnus Brodén Soldathemmet. Magnus är officer med inriktning underrättelse- och säkerhetstjänst. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från tjänstgöring både nationellt och internationellt med inriktning på sitt specialområde. Han kommer också att berätta om inriktningen för Försvarsmaktens territoriella ledning kopplat till militärregionerna.

Välkomna önskar Sveriges veteranförbund Skaraborg och Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Försvarsforum

20/11 kl 18.00-21.00 på Skövde Soldathem
Försvarsutbildarna inbjuder till Försvarsforum på Soldathemmet. Talare är Jan Mörtenberg, överste och tidigare bl.a. chef för Norrbottens Regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och militärsakkunnig Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Talare är också Peter Lagerblad, f.d. överdirektör vid Överstyrelsen för civil beredskap, kanslichef i Försvarsutskottet och statssekreterare i Försvars- och Finansdepartementet. Ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.
Paneldebatt med representanter från olika delar av totalförsvaret, samt företrädare för politiken. Moderator är Ulrica Johansson, kommunalråd, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Varmt välkomna önskar Försvarsutbildarna genom Bengt Alexandersson, ordförande i Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Anhörigträff

27/11 kl 17.00-20.00 på Skövde Soldathem
Välkommen på anhörigträff med middag. Vi träffas på Soldathemmet och äter tillsammans. För de vuxna finns tid för samtal och nätverkande och för barnen finns pyssel och lek. Drop in från 17.00. Anmälan till skovde@soldathem eller kontakt@invidzonen.se senast 22/11.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Luciafirande

13/12 kl 09.45-10.15
Fredagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Vi bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Vi bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ALLA FREDSBASKRAR
Ser fram emot nästa år och hoppas att vi ses på årsmötet den 25/3 kl 18.00 på Soldathemmet i Skövde.
Uppdaterad: 2019-12-21, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Michael T Nilsson

22/1 kl 18.00
Den 22/1 kl. 18.00 inbjuder Fredsbaskrarna Skaraborg till föredrag på Soldathemmet av Försvarslogistikchef Michael T Nilsson som kommer att berätta om logistik förr, nu och i framtiden. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för Militärregion Syd samt varit chef för Markstridsskolan i Skövde. Dessförinnan var brigadgeneral Michael T Nilsson chef för Södra Skånska Regementet, P7. Han har också arbetat internationellt som chef för den svensk-finska styrkan FS20 i Afghanistan.
Välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Bernt Grimstvedt

26/2 kl 18.00
Den 26/2 kl. 18.00 arrangerar Fredsbaskrarna Skaraborg föredrag och Soldathemmet gästas av konteramiral Bernt Grimstvedt. Han kommer att prata om det norska Försvarets långsiktiga arbete med sjöförsvar samt ändringar i det norska sjöförsvarets operationer och dagliga operationsmönster. Föredraget kommer också beröra det säkerhetspolitiska läget kopplat till den norska marinen med de förändringar som skett efter den ryska annekteringen av Krim 2014. Bernt har tidigare bland annat arbetat som chef för Sjöfartsverkets skolor, som administrerande direktör för Fusa Kraftlag SA och som generalinspektör för det norska sjöförsvaret. Han kommer också att berätta om sitt nuvarande arbete som rådgivare för den militära sektorn och kraftindustrin.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

ÅRSMÖTE 2020

25 mars 18.00 Soldathemmet Skövde
Varmt välkomna till Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte 2020!

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor innan årsmötet.

Agenda är också kallelse. Efter mötet blir det föredrag av Kapten Anders Pettersson om en särskild insats i Mali.

Agenda
Balans och resultaträkning 2019
Budgetförslag
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Väl mött!
Uppdaterad: 2020-02-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Anders Pettersson

25/3 kl 18.00 i samband med Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Anders Pettersson i samband med Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte den 25/3 kl. 18.00.
Anders Pettersson var tjänsteförättande operationschef under angreppen mot FN-basen i Timbuktu den 14 april 2018. Med anledning av händelserna den 14 april tilldelades tjänsteförättande kontingentschefen, spaningsplutonchefen och föreläsaren Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd vid veterandagen 2019.
Angreppet var vid det tillfället det allvarligaste angreppet på de fredsbevarande trupperna i landet och visade vilken förmåga motståndaren i området har. För de som deltog utgör angreppet ett tillfälle att observera ett svenskt förband i sin första egentliga stridskontakt, med de särskilda utmaningar det innebär att arbeta i en internationell kontext. För alla verksamma och intresserade utgör erfarenheter från situationer som den här ett tillfälle att reflektera över de insatser Försvarsmakten deltar i och vilka krav det ställer på de soldater och officerare som deltar i dem.
Välkomna!
Uppdaterad: 2020-02-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Kjell-Åke Karlsson

22/4 kl 18.00
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Kjell-Åke Karlsson den 22/4 kl.18.00 på Soldathemmet. Kjell-Åke har gjort sju internationella insatser och har nyligen blivit pensionär efter 42 års tjänst i Försvarsmakten.

Han kommer att berätta om sina erfarenheter från bland annat Swedint, Nato-PFP samt sina internationella insatser från bland annat Mogadishu i Somalia.

Kjell-Åke kommer också att berätta om EUTM-styrkans mandat och uppgifter samt informera om svenskt deltagande och säkerhetsläge i Mali.

Fredsbaskrarna bjuder på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-03-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmötet 25/3 inställt!

Mot bakgrund till den senast utvecklingen avseende Corona-viruset uppskjuts vårt årsmöte tillsvidare. Stadgarna säger att det ska genomföras senast under mars månad, men trots det så uppskjuts mötet tills vidare. Ett skäl är att många av oss och våra medlemmar åldersmässigt tillhör en utsatt grupp, varför vi måste ta vårt ansvar.

Göte Lundmark
Uppdaterad: 2020-03-17, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen

Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av VETERANDAGEN 2020.

▪ Alla delar av det publika arrangemanget ställs in och ceremonin genomförs utan publik.
▪ Utställningsområdet på Gärdet utgår.
▪ Ceremonin genomförs utan publik och läktare.
▪ Mässtält och matservering utgår.
▪ Det särskilda uppmärksammandet av insatsen UNFICYP (Cypern) flyttas till veterandagen 2021.

Försvarsmakten planerar för att ceremonin istället kommer att videodokumenteras och göras tillgänglig för veteraner och allmänhet digitalt.
För vidare information: www.forsvarsmakten.se/veterandagen
Uppdaterad: 2020-03-28, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Kära Veteraner,Jag skriver till er då jag vet att många av er sitter i frivillig karantän. Flera av er har liksom jag uppnått en ålder där man är inkluderad i en riskgrupp. (Naturligtvis känner jag ju inte mig själv så gammal, men det räcker ju att titta på körkortet)

Vi skall alla ta de uppmaningar som både regering och myndigheter talar om varje dag, att inte utsätta oss för risken att bli smittade. Gör vi det så stödjer vi samhället och minskar vårdens redan stora utmaningar.

Vi har dock inom vår förening både äldre och yngre medlemmar där framförallt de yngre kan bistå de äldre. Ta därför gärna kontakt med någon du redan känner och fråga om de behöver hjälp eller bara ha ett kortare samtal om ditten och datten.Vi planerar nu att tillsammans med Soldathemmet i Skövde göra en insats för de som vårdar våra veteraner och andra på äldreboenden i kommunerna inom Skaraborg. Sänd därför gärna en gåva via Swich till:

123 2700433 (Soldathemmet). Märk insättningen med Corona. Observera att ingen gåva är för liten, men många små bidrag kan göra mycketSom ni redan vet så är ju all vår verksamhet pausad under resten av våren och sommaren. Nu är det ju närmast dagsnotering på vad som gäller. Vi planerar dock för en normal höst med ett försenat årsmöte och med föredrag. Lägg därför in följande datum i er kalender 23 september med föredrag av Mj Jonas Månsson från Överlevnadscentrum och 14 alt 21 oktober med Gen Stefan Andersson då vi syns på Soldathemmet i Skövde. Vi kommer också att arbeta för att de två föredrag som varit inplanerade under mars och april ska komma att genomföras under hösten. Naturligtvis kommer denna information finnas på vår hemsida och Soldathemmet Skövdes hemsidaGöte Lundmark

FB Skaraborg
Uppdaterad: 2020-04-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Jonas Månsson

23/9 kl 18.00 Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Jonas Månsson den 23/9 kl. 18.00. Mj Jonas Månsson är chef för Försvarsmaktens Överlevnadsskola och kommer att berätta om dagens SERE*-utbildning.

SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction) finns i tre nivåer A, B och C. SERE syftar till att förbereda soldater och officerare för en eventuell nödsituation. För att åka på insats krävs idag att individen har genomgått minst SERE nivå B. Föreläsning ger åhörarna en ökad inblick i ämnet.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-04-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg
🌼Maj är GULA BANDETS månad!
Vi samlar in pengar till Gula Bandet för att kunna stötta våra utlandsveteraner som behöver KAMRATSTÖD och ekonomiskt stöd.

Vill du bidra?
Swisha ditt bidrag till GULA BANDET 1231 814 482.

🌼Vill du som veteran ha ekonomisk hjälp från Gula Bandet?
Mer info här: Gula bandet
Uppdaterad: 2020-05-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Minnessten i Skövde

Äntligen är minnesstenen på plats i Garpaparken i Skövde. Ett stort tack till Skövde kommun. Officiell invigning kommer att ske efter sommaren.🎗
Uppdaterad: 2020-06-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

ÅRSMÖTE 11/8 kl 18.00

Fredsbaskrarna Skaraborg kommer att, trots Corona-tider, försöka genomföra det uppskjutna årsmötet. Vi provar den 11/8 kl 18.00 på Soldathemmet i Skövde. Efter mötet kommer det tidigare aviserade föredraget med Kn Anders Pettersson att gå av stapeln. Föredraget handlar om särskilda insatser i Mali.
Väl mött!
Uppdaterad: 2020-07-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av minnessten

2/9 kl 17.00
Äntligen! På onsdag 2 september klockan 1700 invigs minnesstenen i Garpaparken i Skövde.
Tal av ordförande i Veteranförbundet Sverker Göransson och invigning av kommunalrådet Katarina Jonsson.
Kom gärna klädd i basker och dekorerad med medaljer
Uppdaterad: 2020-08-26, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av minnessten i Skövde

Den 2/9 invigdes det nya veteranmonumentet i Garpaparken i Skövde. Kommunalrådet Katarina Jonsson från Skövde kommun, ordföranden för Fredsbaskrarna Skaraborg Göte Lundmark samt ordförande för Sveriges veteranförbund Sverker Göransson höll i invigningen. Tack för Ert arbete för att få ett veteranmonument på plats i Skövde!

Foto Linda Eriksson
Uppdaterad: 2020-09-03, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av minnessten i Skövde

Ett stort antal veteraner i blåa och bruna baskrar samt anhöriga var på plats vid invigningen. Glädjande var också att utöver personal från Skövde Garnison så var också personal från F7 i Såtenäs och K3 i Karlsborg närvarande.
FB Skaraborgs ordförande Göte Lundmark hälsade alla välkomna och tackade Skövde kommun för minnesstenen.
Veteranförbundets ordförande, Sveriges tidigare Överbefälhavare, Sverker Göranson talade om veteranernas insatser och veteranernas roll i samhället. Skövdes Kommunalråd Katarina Jonsson talade om den påverkan som veteranerna har i Skövde och Skaraborg, varefter hon invigde minnesstenen. Katarina Jonsson och Sverker Göransson nedlade en krans vid stenen.
Johan Josefsson BBMC emottog Board of Nordic Veteran Federation (BNVF) i brons. Tor Cavalli Björkman läste motiveringen varefter Sverker Göranson medaljerade.
Under ceremonin spelade Åke Pihlblad, från hemvärnets musikkår, vår nationalsång, fanfar och avslutningsmusik.
Många av de närvarande framförde sina tack till FB Skaraborg för medverkan i samband med minnesstenens tillkomst.

Göte Lundmark

Foto: Linda Eriksson Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2020-09-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Stefan Andersson

21/10 kl 18.00 Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med brigadgeneral Stefan Andersson den 21/10 kl. 18.00 på Soldathemmet. Stefan var chef för Arméns taktiska stab 2014–2017 och tjänstgör sedan 2017 vid Insatsstaben i Högkvarteret. År 2019 utnämndes han som övningsledare för försvarsmaktsövningen Aurora 20. Stefan Andersson är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.
Stefan kommer att redovisa sina 16 månaders erfarenheter som Sektorchef i FN's stabiliseringsoperation MINUSMA i Mali. Sveriges engagemang i MINUSMA har enbart rapporterat det svenska ISR-förbandet och då sett ur ett mycket begränsat perspektiv. Stefan kommer att redovisa sin syn ur ett operativt perspektiv och de olika dynamiker som fanns i Sektor Väst där han var chef. Stefan hoppas också att kunna redovisa inriktningen för kommande Försvarsmaktsövning 2023. Då planeringen är i uppstartsskedet blir detta dock rent övergripande. Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2020-10-03, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöte 2021

Skövde Soldathem 24/3 kl 18.00
Kallelse till Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte.

Varmt välkomna till Skövde Soldathem den 24/3 kl 18.00.

Om det blir ändrade direktiv från FHM kan mötet flyttas till ett annat datum.

Göte Lundmark
Uppdaterad: 2021-03-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

INSTÄLLT

Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte som planerats till 24/3 är INSTÄLLT med anledning av pågående pandemi. FHM:s direktiv kommer att styra när mötet kan genomföras.

/Göte Lundmark
Uppdaterad: 2021-03-16, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen den 29 maj

Varje år arrangerar SVFs föreningar ceremonier över hela Sverige för att hedra personal som deltar/ har deltagit i internationella militära/ civila humanitära insatser och högtidlighåller minnet av stupade och omkomna. I år gäller gränsen i skrivandets stund åtta personer vid offentliga tillställningar.
Kl 14.30 startar försvarsmaktens sändning på Youtube av statsceremonin (utan publik).

Firande vid minnesstenen i Skövde sker kl. 10:00 med en enkel ceremoni med efterföljande fika på Soldathemmet.
Uppdaterad: 2021-05-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöte 2021

25/8 kl 1800
Äntligen en liten ljusning! Nu satsar vi på att genomföra det uppskjutna årsmötet, Hoppas vi ses på Soldathemmet i Skövde den 25:e augusti kl 1800. Efter mötet blir det föredrag om arméns utveckling av chefen för Markstridsskolan Richard Johansson.

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2021-08-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsveteranhelg-Bunkern 25-27 okt

Fredsveteranhelg 2013!!

Stund: 25-27 oktober 2013.
Ställe: Bunkern i Skultorp/Skövde.
Styrka: Fredsveteraner.
Slag: Män / kvinnor
Sysselsättning: Inmundiga diverse drycker, prata missionsminnen, äta och lyssna på livemusik.
Symbol: Glada fredsveteraner.
Sagesman: Jespher Fröhlin.

Nu har ni chansen att sammanstråla med Fredsveteraner i Bunkern i Skultorp.
Frukost, grillat kött, mat och dryck kommer finnas till självkostnadspris.
Livemusik och grillat kommer finnas på lördagskvällen.
Logementsängar finns för dom som anmäler sig först, sen blir det madrass eller liknande. Om man inte
vill bo som staben på hotell eller liknande i Skövde stad.
Succén med vedeldad badtunna kommer att fortsätta även detta år, och till självkostnadspris.
Ta med badkläder!! Annars kommer silvertejp nyttjas!!!!
Sista anmälan 20 oktober.
Vid frågor och anmälan: Jespher Fröhlin 0730-21 84 61, founder.bbmc@gmail.com
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Utflykt till Karlsborgs fästning Februari 2014

Fredsbaskrarna Halland tillsammans med Skåne och Västra Götaland planerar en resa till Karlsborgs fästning den 15/2-2014.
Mer information och anmälan kommer!!!
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Välkommen till FB Västra Götalands hemsida

Tag kontakt med ansvarig om du vill publicera något här på hemsidan!


Ansvarig: Malin Bjärnetoft e-mail: vastragotaland@fredsbaskrarna.se
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Träffplatser

Träffplatserna i Skövde, Karlsborg och Såtenäs tar paus under januari.
Återkommer med information om tid för nästa träffplats.

God Jul och Gott Nytt År!
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Utflykt till Karlsborgs fästning 15/2

Vi håller i detta nu på att planera en utflykt till Karlsborg tillsammans med Fredsbaskrarna Halland, Fredsbaskrarna Skåne och Fredsbaskrarna Sjuhärad. Tanken är att plocka upp de veteraner som vill åka till Karlsborg med en buss som startar i Malmö och går via Helsingborg-Halmstad-Varberg-Borås-Ulricehamn-Skövde.

När vi väl är i Karlsborg kommer det att genomföras en guidad tur på fästningen och det kommer att serveras mat i soldathemmet. Fler aktiviteter är under planering.

Intresserad?

Frågor och anmälan kan göras hos Lotta Skogh
E-mail: lottaskogh@ektv.nu
eller
Mobil: 0709-99 58 80

Sista anmälningsdag är 29 januari 2014

Ber om ursäkt för den sena informationen!
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Utflykt till Karlsborgs fästning Februari 2014 NY INFO


Hej på er veteraner!

Här kommer äntligen lite information om resan till Karlsborg den 15/2.
Vi kommer resa med Bergkvara buss från Malmö och bussen stannar för att plocka upp folk på följande ställen och ungefärliga tider:

Malmö: Frans Suells staty 06.00
Lund: Avfart E6 Lund/Flädie, samlingsplats för samåkning. 06.25
Helsingborg: Grand Hotell 07.00
Halmstad: Eurostop, McDonalds. 08.00
Varberg: Centralstation 08.50
Borås: McDonalds Hulta 10.05

Vi beräknar vara framme i Karlsborg kl. 12.00. Under bussfärden serveras det lättare förtäring i form av baguette och läsk (meddela mig ev. allergier!).
I Karlsborg blir det en guidad tur på fästningen samt möjlighet till besök i museet. Vi kommer även äta mat på soldathemmet i Karlsborg.
Bussen lämnar Karlsborg ca 15.00 och beräknad tid åter i Malmö är 21.00.
Den enda kostnaden som landar på enskild deltagare är maten i Karlsborg. Övriga kostnader står förbundet och de respektive föreningarna för.

Har ni några frågor så är det bara att höra av er, helst via mail.

MVH
Anders, Fredsbaskrarna Halland
E-mail: Anders.l.nilsson@regionhalland.se
0709-780148
Uppdaterad: 2014-02-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Inbjudan till föredrag 24/2


"NÄR BALKAN BRANN"

Alla är varmt välkomna på föredrag med Ulf Henriksson på Soldathemmet P4

Måndagen den 24/2 kl 17.30

Uppdaterad: 2014-02-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Kallelse till årsmöte 2014

Den 5/3 genomför vi vårt årsmöte 2014 på Soldathemmet i Skövde kl 18.00.

Motioner skall vara Malin Bjärnetoft (vastragotaland@fredsbaskrarna.se) tillhanda senast 25/1.

Anmälan om deltagande sänds till Malin enligt ovan senast 15/2.

Väl mött!
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2014-04-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föreläsning Per Mossegård 25 mars 2014


Föreläsning om

  • Stress och krisreaktioner i samband med hemma-och utlandsmission
  • Vanliga relationsmönster under missionen
  • Hur ser jag att min anhörig mår dåligt och vad kan jag göra
  • Reflektion och diskussion...

Soldathemmet i Göteborg den 25 mars kl. 18.00
För dig som Anhörig eller Fredsbevarare


Varmt välkommen till en intressant och värdefull kväll tillsammans med föreläsare Per Mossegård, samordnare på Vårsta Kriscentrum. Han har under många år arbetat med krishantering, konflikthantering, lagutveckling nationellt och internationellt. Han har också utvecklat CCAM-modellen och programmet.
Idag samarbetar han med Soldathemsförbundet och arbetar aktivt med att stödja våra soldatfamiljer.

Vi bjuder på smörgåstårta, kaffe och kaka. Föreläsningen är kostnadsfri
Soldathemmet i Göteborg ligger inne på Göteborgs Garnison, Käringberget.
Anmälan görs till Gunilla Sjöberg: soldathemgbg@live.se eller tel 0706-183737 (inkl personnr om man inte är anställd vid FM) senast den 21 mars. Övriga intresserade är också välkomna att anmäla sig.

VÄLKOMNA!!

Gunilla Sjöberg
Soldathemmet

Monika Alfredsson
Veteran- och anhörigsamordnare
Uppdaterad: 2014-03-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Webbutbildning 25-26/1

Den 25-26/1 genomförs webbutbildning för de lokala föreningarna.
Uppdaterad: 2014-01-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Inbjudan Garnisonsdagar Skövde 9-10 maj

Lördag 10 maj Skövde soldathem

11.00 Magnus Möller föreläser kring temat "Chef i ett kulturellt kaos- att arbeta i andra kulturer"
Magnus Möller är major och huvudlärare i ledarskap vid Luftvärnets stridsskola. Han har arbetat i Försvarsmakten sedan 1988 och efter ett antal kommenderingar och utlandstjänstgöringar började han 2002 att arbeta med ledarskap och pedagogik vid LvSS. Magnus är professionell föreläsare och har fyllt flera föreläsningssalar med sina tankar om kommunikation, konflikthantering, teamutveckling och kulturella olikheter.

12.10 Monica Andersson, representant för Försvarsmaktens Veteranenhet
Monica har gjort två utlandsmissioner och kommer att prata om Försvarsmaktens arbete med veteraner och deras anhöriga.

Välkomna!
Uppdaterad: 2014-05-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff den 8 maj kl. 19.00 på Soldathemmet

Skövde Soldathem arrangerar tillsammans med Fredsbaskrarna veteranträff där Mj Gösta Pålsson är inbjuden att berätta om sin mission i Georgien (2006-2007). Föredraget kommer att innehålla lite bakgrund om Kaukasus, synen på rysk utrikespolitik och hur denna resulterade i ett självständigt Abchazien och Sydossetien. Jämförelser med det aktuella läget på Krim och kopplingen till den ryska utrikespolitiken kommer också att belysas.

Välkomna!
Uppdaterad: 2014-04-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen den 29 maj i Stockholm

Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hylla alla Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga.

Programmet
0900 FM och övriga myndigheter förevisar verksamhet på Gärdet
1430 Ceremoni med medaljering och kransnedläggning. Kung Carl XVI Gustaf, Prins Carl Philip, ÖB Sverker Göranson samt försvarsminister Karin Enström med fler närvarar. 
1545 Enklare förtäring och mingel i mässtältet
 
Försvarsmakten bjuder på en enklare förtäring i mässtältet efter ceremonin. Lunch bekostar den enskilde själv.
  
Om intresset är tillräckligt stort, minst 20 anmälningar, ordnas buss till Veterandagen från Skövde
Avresa Skövde 0800 Ankomst Stockholm, Gärdet 1300
Hemresa 1800 Ankomst Skövde 2200
 
Pris 375 kr/person 
Priset kan bli lägre beroende på antalet anmälningar.
 
Anmälan om deltagande vid veterandagen och ev. buss görs till veteran- och anhörigsamordnare, Lena Larsson, anhorig-veteran-skovde@mil.se, 072-395 84 16. Senast 5 maj.
 
KONSERT
Dagen kommer att avslutas med en konsert i Berwaldhallen för veteraner, anhöriga, medarbetare och allmänhet. ​Konserten är kostnadsfri och pågår mellan kl. 1830- 2000. Förutom musikkår kommer blanda annat artisten Anders Ekborg och Kammarkören att delta.
Anmälan sker före 16 maj via hemsidan www.veterankonsert.se (administreras av Sveriges Veteranförbund). Biljetten erhålls vid Berwaldhallens entré från kl. 1745 den 29 maj.

Kom och hylla Sveriges veteraner den 29 maj klockan 14.30 utanför Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Vid ceremonin medverkar ÖB Sverker Göranson, Kung Carl XVI Gustaf, Prins Carl Philip med flera. Innan och efter ceremonin finns det möjlighet att titta på en utställning där också övriga veteranmyndigheter deltar.

Erbjudande om att åka buss till Veterandagen från Göteborg
Göteborgs garnison och Försvarsmedicincentrum har för avsikt att köra en buss till och från Stockholm över dagen, för att vi skall ha möjlighet att vara med och fira denna dag. Det brukar vara en fin och värdig ceremoni. Efter ceremonin får vi enklare förtäring i mässtälten. Övrig mat/fika får man bekosta själv. Du som veteran är hjärtligt välkommen att åka med bussen! (gäller fd anställda och utlandsveteraner)
Avfärd kl 0700 ifrån Göteborg och hemfärd kl 1700. Bussen beräknas vara tillbaka i Göteborg ca kl 2230.
Anmäl dig senast den 24 april till Monika Alfredsson via mail med namn, telefonnummer och personnummer till: fomedc-anhorig-veteran@mil.se eller via telefon 031-69 21 15. Du får då en bekräftelse och information om varifrån bussen avgår.
Uppdaterad: 2014-04-29, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Enkät om PTSD

Daniel Forslund är en veteran, senast från FS11, som nu studerar till sjuksköterska vid Göteborgs universitet. Han har för avsikt att som en del av sina studier göra en jämförande studie i hur män och kvinnor reagerar efter trauma/stress/våld. Om det finns en skillnad, som viss forskning stödjer, så skulle det vara intressant att få lov att utforska dessa skillnader, och kanske hjälpa vidare forskning framåt.

I förberedande syfte har de tagit kontakt med kvinnojourer i Göteborg för att få lov att genomföra en kort enkät intervju med en mindre grupp kvinnor där som på ett eller annat sätt drabbats av PTSD.

Nu önskar de kontakt med veteraner som på något sätt drabbats av PTSD för att kunna genomföra en motsvarande enkät intervju med dem.

Om Du är intresserad av att delta i studien eller om Du har några frågor om studien, kontakta Daniel Forslund daniel.forslund79@gmail.com

Uppdaterad: 2014-03-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff Skövde Soldathem 5/6 19.00

Skövde Soldathem och Fredsbaskrarna inbjuder till grillkväll där Blue Berets MC (BBMC) ställer ut sina motorcyklar vid Skövde Soldathem. Njut någon av våra grilltallrikar och passa på att gå vår tipspromenad!

Om du önskar någon av våra grilltallrikar för 70 kronor måste du förbeställa senast den 30 maj på 0500-465028. Köket kommer under kvällen endast att erbjuda följande alternativ:

Alternativ 1: Kycklingspett med potatissallad och grönsallad.

Alternativ 2. Karréskiva med potatissallad och grönsallad.Varmt välkomna!

Uppdaterad: 2014-05-23, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2014-05-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsveteranträff i Bunkern/Skultorp

Tisdagen 17 juni 18:00 till 21:00.

Orientering:
En Kongo veteran som gjorde missionen Kongo 18, 1963, har gjort en film med en intervju med en kollega från missionen, som mixas med bilder från den tiden.
DVD-filmen kan även köpas efteråt.

Uppgift:
Kom till Bunkern och se filmen. Mingla med Fredsveteraner.

Genomförande:
Inledningsvis skall man framrycka till Bunkern, som ligger i Skultorp.
Därefter nyttja den framställda grillen, så ni har mat att äta när ni,
slutligen ser på Kongofilmen.

Uthållighet:
Det kommer finnas diverse drycker och kaffe att dricka i Bunkern. Medtag egen mat att grilla.

Ledning:
Anmälan och frågor, senast 15 juni till Jespher Fröhlin på 0730-21 84 61.
Uppdaterad: 2014-05-23, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Våffeldagen 25/3

Skövde Soldathem hälsar välkomna!
Uppdaterad: 2015-03-24, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Kallelse årsmöte 2015

Då var det dags för årsmöte!

Datum: 2/3
Tid: 18.00
Plats: Soldathemmet Skövde Garnison
Anmälan och motioner sänds till styrelsen senast den 2/2

Väl mött!
Uppdaterad: 2015-01-17, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10 Skövde

På FN-dagen, den 24/10, kommer det hållas ceremoni för att uppmärksamma och hedra våra veteraner. Ceremonin startar 14:00 (samling 13:50), platsen är minnesstenen mellan soldathemmet och P 4, ceremonin är ca 30 minuter lång.
Soldathemmet kommer ha extraöppet till 16:00 för dem som vill samlas efteråt, de bjuder även veteraner på kaffe och tårta under dagen.
Välkomna!

Välkommen att fira FN-dagen den 24/10 på Skövde Soldathem. Vi håller extra öppet under dagen mellan 08.45-16.00. Under FN-dagen bjuder vi alla veteraner på kaffe och tårta!
Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2014-10-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Dokumentär Kongoveteranerna 23/10

Med anledning av filmen KONGOVETERANERNA kommer vi att hålla Soldathemmet öppet 23/10 kl.19.00-21.00 för er som har lust att komma och titta på filmen tillsammans! Programmet sänds 20.00 och innan start bjuder Soldathemmet på fika!

Välkomna önskar Skövde Soldathem och Fredsbaskrarna

Kongoveteranerna
Svensk dokumentär från 2014. Över 6000 man tjänstgjorde och 19 stupade i Kongobataljonen (1960-64), Sveriges mest dramatiska och omstridda FN-insats. Många av deltagarna har burit erfarenheten som ett livslångt, väl dolt trauma. Ett återbesök i Kongo efter femtio år får några av dem att till slut öppna sig och berätta det som inte ens deras allra närmaste fått veta. En dokumentärfilm av Marika Griehsel.
Uppdaterad: 2014-10-06, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Inbjudan till veteranträff 15/10 kl 18.30 på Skövde Soldathem

Gösta Carlsson visar sin egenproducerade film och berättar om tjänstgöringen i Kongo. Filmen ger en inblick i vad som händer i en bataljon under utlandstjänstgöring. Soldathemmet bjuder på fika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2014-09-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagsfirande Skövde

Skaraborgs regemente kommer att genomföra en kort ceremoni fredagen den 23 oktober kl 12.30 vid P4 Minnessten.

Regementet gör det med anledning av att det är FN-dagen den 24 oktober och vill på detta sätt värdesätta och visa respekt för våra veteraner.

Personal vid alla garnisonens förband, veteraner och anhöriga är hjärtligt välkomna!

I anslutning till detta genomför Soldathemmet i Skövde aktiviteter under dagen.

Soldathemmet kommer vara öppet fram till 15.00.Nästkommande dag, FN-dagen den 24 oktober, är Skövde Soldathem värd för en veteranträff.

Den börjar kl 11.00 med visning av fotutställningen ”Våra insatser- våra veteraner”.
Uppdaterad: 2015-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff 24/10


Varmt välkommen till veteranträff på Skövde Soldathem på FN-dagen den 24/10. Vi erbjuder en spännande dag tillsammans där flera anhörig- och veteranorganisationer finns representerade! Vi ser fram emot att träffa just dig!!
Uppdaterad: 2015-10-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föreläsning med Ulf Henricsson 11/11 kl 18.30 på Soldathemmet i Karlsborg


Vi får lyssna till Ulf Henricsson som har en gedigen erfarenhet efter att ha tjänstgjort i Försvarsmakten som överste.

Bl.a. kan nämnas;

Brigadchef och fördelningschef i armén.
Chef för den första nordiska styrkan i Bosnien och Hercegovina under kriget på Balkan.
Författare av boken "När Balkan brann"

Inträde 50 kr/person.

Fika finns att köpa i caféet i pausen!

Arrangörer; Försvarsmakten/Livregementets Husarer, Karlsborgs Soldathem och Studiefrämjandet Vuxenskolan
Välkommen!
Uppdaterad: 2015-09-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2015-09-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Medaljceremoni KarlsborgUnder fredagen var FB Västra Götaland närvarande under medaljceremonin för Mali01. Karlsborg bjöd veteraner och anhöriga på sitt bästa juni-väder. ÖB och försvarsministern delade ut medaljer och marinens musikkår spelade bla "Heroes" :-)
Uppdaterad: 2015-06-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag 13/4 18.00

Föredrag med professor Stefan Hedlund

”Ryssland begår ekonomiskt självmord”

Krisen i Ukraina har orsakat en total konfrontation mellan Ryssland och väst, i synnerhet med USA, som kommer att bli mycket långvarig. Politiker i väst talar gärna om att sanktionerna mot Ryssland ”biter”, vilket tyvärr inte är sant. Kreml kommer att hålla ut längre än det tar för den ukrainska ekonomin att bryta samman. På 5-10 års sikt kommer dock kombinationen av sanktioner och ett lågt oljepris att leda till mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser. Putins uppenbara ovilja att bry sig om dessa långsiktiga konsekvenser kan liknas vid att med berått mod begå ekonomiskt självmord.

Stefan Hedlund är professor och forskningsledare vid Centrum för Rysslandsstudier vid Uppsala universitet. Han har i sin forskning främst sysslat med rysk ekonomisk utveckling och med ryska försök att införa marknadsekonomiska reformer. Hans senaste bok är ”Putin’s Energy Agenda: Contradictions of Russia’s Resource Wealth.”Välkomna!
Skövde Soldathem

Uppdaterad: 2015-03-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranmarschen

Trötta och slitna men nöjda efter att ha avverkat sträckan Skövde-Karlsborg av Veteranmarschen! Glöm inte att stötta Gula bandet du med!
Uppdaterad: 2014-08-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Kallelse till Årsmöte 2016

Den 14/3 genomför vi vårt årsmöte på Soldathemmet i Skövde kl 18.00.

Motioner samt anmälan om deltagande skall vara styrelsen (vastragotaland@fredsbaskrarna.se) tillhanda senast 13/2.

Väl mött!
Uppdaterad: 2016-01-02, av Fredsbaskrarna Skaraborg

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Uppdaterad: 2015-12-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2015-09-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Träffplats Skövde

Vi undrar om det finns någon medlem i Skövde med omnejd som skulle vara intresserad av att vara sammanhållande för en träffplats i Skövde. Ett förslag är att hålla träffplats 1 ggr/månad på tex Bishops Arms.

Vid intresse kontakta FB Västra Götaland vastragotaland@fredsbaskrarna.se
Uppdaterad: 2014-04-24, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff Skövde 28/4

Skövde garnison bjuder in till Veteranträff. Träffa kollegor från din insats och lyssna på andra veteraner som delar med sig av erfarenheter från sina missioner.
Träffen är för dig som är utlandsveteran som gjort en internationell militär insats.

Veteranträffen kommer att vara ett årligt återkommande arrangemang som vänder sig till anställd personal vid Skövde garnison som varit på internationell insats sedan föregående veteranträff. Eftersom årets träff arrangeras för första gången sedan traditionen återupptogs så vi på garnisonen valt att gå ut med en bred inbjudan för att inte missa någon.


I år är du alltså välkommen till veteranträffen även om du inte har en missionsanknytning till Skövde garnison.

Frågor? Kontakta anhvetskovde@mil.se

Väl mött i Skövde den 28 april

17.00 Restaurangen öppnar (mat & alkoholfri dryck finns till försäljning i restaurangen fram till 18.00)
18.00 Välkomsttal från chefen Skövde garnison
18.30 Föreläsningar
19.30 Mingel och miniföreläsningar (Skövde garnison bjuder på kaffe & kaka)
21.00 Restaurangen stänger

När: Torsdagen den 28 april

Var: Militärrestaurang Trumslagaren, Skövde

Anmälan: senast den 14/4 till anhvetskovde@mil.se (ange i anmälan om du är intresserad av att hålla en 5-10 minuters miniföreläsning om din insats)
Uppdaterad: 2016-04-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Idrottsveteraner

Försvarsmakten söker idrottsveteraner till tävlingar

Nu söker vi dig som skadats eller sårats i din tjänst i Försvarsmakten. Du har nu chansen att tillsammans med likasinnade idrotta och tävla i den ideella föreningen Idrottsveteranerna. Bland annat planerar de en spännande expedition. För mer information kontakta veteran@mil.se.
Uppdaterad: 2016-03-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Sierra Leone, en FN-insats som höll på att gå över styr!

Välkommen på veteranträff på Soldathemmet i Skövde!
Efter föredraget kommer de som vill att gå till Restaurang Benidorm för att äta en bit eller bara umgås en stund.
Uppdaterad: 2016-09-06, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff 22/10 kl 11-17

Uppdaterad: 2016-10-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg
SVF och Kongoveteranerna välkomnar alla som har möjlighet- att delta i ceremoni vid det traditionsenliga högtidlighållandet av FN-dagen.

OBS! Ingen föranmälan behövs.

Tid: 2016-10-24, 14.00-14.30.
Plats: FN minnesmärket, Djurgården Stockholm.
Utrustning: NIL.

Väl mött!

/Försvarsmaktens Veteranenhet
Uppdaterad: 2016-10-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Försvarets Fältartister firar sextio år med jubileumsshowen ”We´ll meet again”. Konserten är en gåva till de veteraner som genomfört utlandstjänst sedan 1956, samma år som Fältartisterna bildades.

Tid: Söndagen 13 November 2016 kl 15:00
Plats: Scalateatern, Stockholm (Wallingatan 32-34).
Utrustning: Klädsel- kavaj.
Kostnad: Gratis, först till kvarn gäller för biljetterna.

Anmälan och kompletterande information på http://www.veterankonsert.se

Väl mött!

/Försvarsmaktens Veteranenhet
Uppdaterad: 2016-10-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen

FN-dagen närmar sig med stormsteg och detta vill vi givetvis uppmärksamma! Skaraborgs regemente inbjuder till ceremoni vid minnesstenen den 21/10 kl.11.00. Samling 10.30. Soldathemmet uppmärksammar FN-dagen i samband med vår veteranträff den 22/10 kl. 11.00-17.00. Välkomna!
Uppdaterad: 2016-10-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Piratjakt i Adenviken och Somaliska bassängen

Välkomna till Soldathemmet i Skövde den 27/10 kl 19.00!
Uppdaterad: 2016-10-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veteranträff tema "Balkan"


Soldathemmet planerar att i samband med FN-dagen i höst anordna en veteranträff med tema "Balkan". Ett antal intressanta föredrag kommer att blandas med trevlig samvaro. Så boka redan nu in lördagen den 22/10. Tanken från oss är att det vore trevligt att erbjuda en mindre fotoutställning kring insatserna från Balkan och det vore roligt om just DU ville dela med dig av dina bilder! Redan före den 27 maj önskar vi ha in bilderna för att ha gott om tid på oss att förbereda.
Uppdaterad: 2016-04-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Är du nyfiken på hur du kan hjälpa kroppen släppa stress & muskelspänningar?

Har du spänningar i kroppen, svårt att slappna av och är ofta på helspänn? Kanske du varit med om någon påfrestande händelse och fått PTSD liknande symptom? Då kan TRE-metoden vara något för dig. Nu kan du lära dig självhjälpsmetoden som kan minska din upplevda stress och förbättra ditt välmående.

TRE är en enkel kroppsorienterad metod för att frigöra kroppen från stress. Genom enkla övningar frigörs fysiska, emotionella och mentala spänningar.
I USA har den använts inom försvaret, både som förberedelse inför insats och som hjälp för hemvändande personal.
I Sverige används den främst för att lindra besvär efter långvarig stress, få bättre sömn, känna mindre oro, reducera muskelsmärta och ge ökad energi. Vill du läsa mer: www.minskadinstress.se

Sjukhusdiakon Katarina Lindgren och garnisonspastor Joachim Leijon håller en kort föreläsning om TRE (Trauma/Tension Realease Exercise) och därefter får alla som vill praktisera metoden. Medtag liggunderlag/yogamatta samt filt.
Tid: 21 november kl. 18.00
Plats: Soldathemmet i Skövde

Varmt Välkomna!

Svenska kyrkan i Skövde Försvarsmakten
Uppdaterad: 2016-11-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Inbjudan till luciafirande på Skövde Soldathem

Tisdagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Vi bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Vi bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2016-11-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg

OBS!

Den tid som tidigare angivits för årsmötet är fel! Den tid som gäller är 18.00 på Skövde Soldathem. Kl 19.00 serveras lättare förtäring och kl 20 hålls föredraget "På FN-uppdrag i södra Sahara".

På FN-uppdrag i södra Sahara

Välkommen till föredraget "På FN-uppdrag i södra Sahara" med Malin Bjärnetoft torsdagen den 23:e februari kl. 20.00. Fredsbaskrarna håller sitt årsmöte kl. 19.00.

Svenska Försvarsmakten har funnits på plats i Mali i sedan 2014 och just nu finns 250 soldater på basen i Camp Nobel i Timbuktu. Malin Bjärnetoft har vid ett flertal tillfällen tjänstgjort i Mali och kommer under kvällen att prata om uppdragen i Timbuktu och Bamako.

Malin arbetar som anestesisjuksköterska i Skövde, men är också tidvis anställd på Trängregementet. Malin har vid tre tillfällen gjort insats som intensivvårdssköterska och anestesisjuksköterka i Mali, men har också gjort insats i Kosovo.

Välkommen önskar Soldathemmet och Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2017-01-31, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Buss till veterandagen i Stockholm 29/5

Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga.

Programmet
1100 -1900 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin
verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv på Gärdet.
1430 - 1545 Ceremoni med medaljering och kransnedläggning vid veteranmonumentet.
Medverkar gör bland andra H.M Konung Karl XVI Gustaf och ÖB Micael Bydén.
1600 - 1700 Mat och mingel i mässtältet. Utdelning av priset för Årets veteran.
1700 - 2030 Gratiskonsert med fältartisterna och Mustasch.
 
Försvarsmakten bjuder på förtäringen i mässtältet för föranmälda deltagare. Ingen föranmälan krävs till konserten.
I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.
En buss ställs till förfogande så först till kvarn gäller.

Avresa Skövde, Soldathemmet 0730 Hemresa ca 1915
Avresa Mariestad, Rattugglan 0845 Åter Skövde ca 2345
Ankomst Stockholm, Gärdet 1200

Anmälan görs till veterandagen@skaraborgarna.se senast 9 maj. Av anmälan skall framgå:
Namn
Mobil- och telefonnummer
Önskar/önskar inte förtäring
Ansluter till Soldathemmet/Rattugglan
Vid frågor kontakta Göte Lundmark, 070-3602660.

För mer information om Veterandagen www.forsvarsmakten.se/veterandagen

PS Soldathemmet i Skövde bjuder veteraner som inte åker till Stockholm på kaffe och tårta. Ordinarie öppettider 0845-15.00
Uppdaterad: 2017-04-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föreläsning med Hans Luthander

22 mars kl 19.00 på Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2017-02-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Peter A Matsson

3/10 kl 19.00 på Skövde Soldathem

Universitetslektor Peter A Mattsson, Försvarshögskolan, besöker Skövde Soldathem den 3/10 kl. 19.00 och föreläser om rysk civilmilitär försvarsförmåga och om aktuella hotbilder. Bilder visas från den stora arméutställningen "Armija 2017" i Moskva där de nyaste och modernaste ryska stridsfordonen och plattformarna presenterades för allmänheten den 26-27 augusti 2017. Varmt välkomna önskar Försvarsutbildarna och Skövde Soldathem!
Uppdaterad: 2017-09-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN – dagen 2017 firas vid regementet den 20 oktober kl 1100-1200

Platsen för genomförande är regementets minnessten. Tid för genomförandet är den 20 oktober kl 1100. Samling vid minnesstenen sker från kl 1030.

10.30 Samling vid minnesstenen.

11.00 Avlämning till C P 4

11.10 Kransnedläggning.
Tyst minut.
Regementchefens tal

12.00 Ceremonin avslutas

Uppdaterad: 2017-09-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Mikael Wallin 25/10

Den 25/10 kl.19.00 gästas Soldathemmet av Mikael Wallin, Kriminalvårdschef på Tidaholmsanstalten.

Mikael började på Polishögskolan 1992 och har efter examen jobbat inom polisen med många olika uppdrag. De sista tio åren har han haft olika chefsbefattningar, senast inom underrättelseverksamheten i Skaraborg. Mikael har också arbetat utomlands inom polisens utlandsstyrka i två omgångar. Under 2009-2010 med mentorering och rådgivning i Kosovo och under 2015-2016 som strategisk rådgivare till polisledningen och inrikesministeriet i Afghanistan.

Alla är hjärtligt välkomna. Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna!

önskar

Skövde Soldathem och Fredsbaskrarna Skaraborg.

Uppdaterad: 2017-09-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Jan Salestrand

7/11 kl 19.00 på Skövde Soldathem

Föreläsning med Jan Salestrand, statssekreterare i Försvarsdepartementet. Välkomna önskar Försvarsutbildarna!
Uppdaterad: 2017-09-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag David Bergman

28/11 kl 19.00 på Skövde Soldathem

David Bergman är arméofficer & försvarsmaktsdoktorand i psykologi. Han är även författare till spänningsromanerna 36 Timmar (2013) och 6 Dagar (2016). David Bergman kommer till Soldathemmet och föreläser om "Påverkas Operationer". Välkommen önskar Försvarsutbildarna!
Uppdaterad: 2017-09-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Stig-Inge Blennow 20/9

Onsdagen den 20 September gästar Stig-Inge Blennow Soldathemmet i Skövde. Stig-Inge har gjort 5 utlandsinsatser i FN-tjänst (Libanon L-94-102-104 och Bosnien BA01-02) och kommer att berätta lite om sig själv och sina upplevelser.
Stig-Inge skadades i Bosnien 1994 vid robotbeskjutningen i Ribnica där totalt fem svenskar skadades. Han kommer att berätta om området de var placerade i, situationen som uppstod i området och berätta kring beskjutningen. Avslutningsvis kommer Stig-Inge att visa bilder på hur området ser ut i dag.

facebook.com/events
Uppdaterad: 2017-07-21, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Höstens första träffplats!

Nu är det dags för höstens första träffplats!
Kl 19.00 tisdagen den 12/9 på Pitcher´s i Skövde. Tala om att du kommer från Fredsbaskrarna så får du rabatt :-) Ät en bit, drick något eller bara umgås!

Väl mött!
Uppdaterad: 2017-09-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Temakväll Hållbar träning 21/3 18.00-19.30

Välkommen till en kväll i träningens tecken! Soldathemmet har bjudit in fyra föredragshållare som under kvällen kommer att berätta om hållbar träning. Möt Johanna Paulsson som berättar om sina satsningar inom fitness men även om vägen till att vinna Gladiatorerna. I dag är Johanna föräldraledig och kommer också att berätta om hur du kan hitta tillbaka till en stark och hållbar kropp. Lars Thool, författare till boken " Träna med kapten Thool" berättar om hur du tränar för att förebygga skador och ger tips om träning som ger nytta i vardagen. Möt också naprapaten Stefan Gustafsson som sedan 2011 varit ansvarig för det medicinska teamet hos IFK Skövde handboll. Stefan har tidigare erfarenhet av att jobba med idrott och idrottsskador och under många år ingick Stefan i det medicinska teamet för det svenska alpina skidlandslaget. Klaus Davet kommer också att gästa oss och berätta om erfarenheter och lärdomar i utlandstjänst utifrån ett träningsperspektiv. Alla är hjärtligt välkomna! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser. Först till kvarn.
Uppdaterad: 2018-03-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Sopplunch och föredrag med Monica Larsson

Under internationella kvinnodagen gästas Soldathemmet av Stf chef FM Veterancentrum, Monica Larsson. Soldathemmet bjuder på sopplunch till alla som deltar på föredraget. Sopplunch 11.30-12.00. Föredrag 12.00-13.00.
Uppdaterad: 2018-03-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Anna Dahlgren

21 februari 18.00-21.00

Skövde soldathem

Anna Dahlgren är säkerhetschef för för Kriminalvårdens utlandstranporter.

Anna är beteendevetare och började sin kriminalvårdsbana på Tidaholmsanstalten 1998. Under åren har hon arbetat med säkerhetsfrågor på olika anstalter och häkten samt som säkerhetsexpert på kriminalvårdens huvudkontor.

Under 2015-2016 spenderade Anna 18 månader i Liberia som kriminalvårdsrådgivare och teamledare för utbildningsverksamheten inom UNMIL. Tiden i Liberia präglades bland annat av Ebola. Sjukdomen skapade en kris i västra Afrika och arbetet fokuserade ofta på att inte få in sjukdomen i anstaltsmiljön.

Välkomna!
Uppdaterad: 2018-02-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöte 2018

Datum: 1 mars 2018
Tid: 1800
Plats: Soldathemmet Skövde

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att publiceras på föreningens hemsida för nedladdning senast den 21 februari.

Efter årsmötet kommer Mauro Sell berätta om avvecklingen i Afghanistan

Med vänliga hälsningar
Göte Lundmark
Ordförande Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2018-02-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 29/5

Välkommen att fira veterandagen tillsammans med Skövde Soldathem.

Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta mellan 08.45-13.00.
Uppdaterad: 2019-03-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Bengt Andersson

Skövde Soldathem 27/3 kl 18.00-19.00
Fredsbaskrarna inbjuder till föredrag på Soldathemmet. Bengt Andersson är generalmajor i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande som övningsledare (EXDIR, Exercise Director) för Försvarsmaktsövning 20 som också går under namnet Aurora 20.

Bengt har bland annat varit Operation Commander för den första svenskledda EU Battle Group mellan 2005 och 2008. Bengt har också, bland annat, varit Amfibiebrigadchef, chef Första Amfibieregementet, Marintaktisk chef och Försvarets Logistikchef.

Han har omfattande erfarenhet av att leda övningar och var projektledare för den första internationella övningen som genomfördes på svenskt territorium, Nordic Peace 98. Han var även projektledare för den första Vikingövningen, Viking 99 och har därefter deltagit i samtliga Vikingövningar. Vidare ledde Bengt samtliga ledningsövningar i Högkvarteret mellan 2010 och 2017. Den senaste stora Försvarsmaktsövningen, Aurora 17, leddes av Bengt.

FÖRSVARSMAKTSÖVNING AURORA 20, ”ETT STEG TILL”.

Efter att, under många år, ha varit inriktat mot internationella operationer bytte Sverige och Försvarsmakten fokus mot att, åter, kunna försvara Sverige. Med Försvarsmaktsövningen 2017, Aurora 17, tog Försvarsmakten ett första steg för att kunna strida med samtliga stridskrafter i samlade operationer. Skälet till ominriktningen är det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen och Rysslands aggressiva uppträdande. Aurora 17 var den första riktigt stora övningen sedan övning ”Orkan” 1993. Nu är planeringen för nästa stora övning Aurora 20, i full gång. Vad lärde vi oss av Aurora 17 och hur kommer Aurora 20 att genomföras?

Vi bjuder på fika! Välkomna önskar Fredsbaskrarna!
Uppdaterad: 2019-03-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Jonas Alberoth i samband med årsmötet 20/3

Fredsbaskrarna Skaraborg håller årsmöte kl.18.00 och kl. 19.00 håller Jonas Alberoth som är ställföreträdande generaldirektör vid Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling föredrag. FBA bidrar till regeringens bistånds- och säkerhetspolitiska mål, med ett särskilt fokus på internationell fredsfrämjande verksamhet. Alberoth har tidigare tjänstgjort för FN, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, bl.a. som Senior Political Affairs Officer, Senior Liaison Officer och representant för det svenska EU-ordförandeskapet. Han har också genomfört konfliktlösningsprocesser i t.ex. Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Irak. Alberoth är ordförande för den internationella styrelsen för Center for International Peace Operations (ZIF, Tyskland), medlem i styrelsen för Sveriges Veteranförbund (SVF) och har tidigare varit ordförande för International Association of Peacekeeping Training Centers (IAPTC). Alberoth är reservofficer (major) vid Lv 6 i Halmstad och kombinerade under flera år internationella uppdrag med arbetet som pedagogisk konsult vid Universitetspedagogiskt centrum, Lunds universitet.
INTERNATIONELLA FREDSINSATSER IGÅR, IDAG OCH IMORGON
De internationella fredsinsatserna befinner sig i ständig utveckling. Just nu pågar omfattande reformer inom både FN och EU. Det internationella samfundet har aldrig tidigare gjort så mycket för att försöka förebygga och hantera våldsamma konflikter och det pågår idag ett rekordstort antal fredsinsatser. Genom Agenda 2030 har världen enats om att avskaffa den extrema fattigdomen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Sverige har dessutom nyligen avslutat två framgångsrika år som medlem i FN:s säkerhetsråd.
Samtidigt är utmaningarna nästan överväldigande. Utdragna och till synes olösliga konflikter rasar på flera håll i världen, i bl.a. Syrien, Afghanistan, Ukraina, Jemen och Demokratiska republiken Kongo. Flera av länderna välkända för svenskar som har gjort utlandstjänst. FN:s säkerhetsråd är förlamat av politiska låsningar. Nya hot påverkar dessutom vår vardag, t.ex. ökad polarisering, klimatförändringar, extremism, cyberbrottslighet och irreguljär migration. Inget är som förr, men allt är sig likt.
Uppdaterad: 2019-03-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöte 2019

Välkommen till årsmötet 20/3 kl 18.00 på Skövde Soldathem!

Agenda Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte sker genom annons i ”Fredsbaskrarna”, på hemsidan eller särskild kallelse senast en månad innan årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Föreningsstyrelsen skall senast sju dagar före årsmötet bekantgöra möteshandlingar på hemsidan.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare).

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.

8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret.

9. Revisorernas föredragning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Behandling av eventuella motioner/propositioner.

12. Fastställande av verksamhetsplan.

13. Fastställande av budget.

14. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en mandattid av två år (väljs udda år).

15. Val av övriga ledamöter i styrelsen (sju) för en mandattid av två år (tre väljs udda år och fyra väljs jämna år).

16. Val av två revisorer med mandattid av två år.

17. Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en mandattid av ett år.

Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Väl mött!
Uppdaterad: 2019-02-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Karlis Neretnieks

Onsdag 20 februari 2019 kl. 18:00–19:30 på Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna inbjuder till föredrag med Karlis Neretnieks som är generalmajor. Han ägnar sig idag åt analyser rörande säkerhet i Östersjöområdet, främst då inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens arbete.
Under sin tid i Försvarsmakten var han bl a rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid Milo Mitt, chef för Gotlands regemente och chef för SWEDINT. Sin militära karriär inledde han vid Södermanlands regemente i Strängnäs.
Han har också varit rådgivare till regeringarna i de baltiska staterna avseende uppbyggnaden av deras försvarsmakter.
Förutom svensk officers- och generalstabsutbildning har han också genomgått Haerens Stabsskole i Oslo samt studerat vid Institut Universitaire de Hautes Etude Internationale i Geneve. Karlis Neretnieks är styrelsemedlem i Svenska Atlantkommittén och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
GOTLANDS MILITÄRSTRATEGISKA BETYDELSE IGÅR, IDAG OCH IMORGON
Med sitt centrala läge i Östersjön har Gotland alltid varit av intresse för de länder som strävat efter inflytande och bedrivit aktivitet i området. I samband med Krimkriget användes Fårösund som bas för engelska och franska flottenheter, under båda världskrigen låg Gotland bokstavligt talat i skottlinjen, under kalla kriget hade ön en viktig roll både som »spaningsplattform« och som en rent fysisk spärr vid ett eventuellt angrepp mot Sverige. Efter en lång period av fredsoptimism och avrustning har Gotland, i dagens oroliga omvärld, åter fått en central roll i såväl försvaret av Sverige som för stabiliteten i Östersjöområdet. Kanske mer så än någonsin tidigare.
Uppdaterad: 2019-02-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Luciafirande

Torsdag 13 december kl 09.45-10.45
Välkommen till luciafirande på Skövde Soldathem

Torsdagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Soldathemmet bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Soldathemmet bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2018-11-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Pepparkaksbak

Måndag 3 december kl 16.00-20.00
Välkommen att baka pepparkakor hos oss på Soldathemmet! Alla är välkomna att delta. Vi har pepparkaksmått med lastbilar, pansarvagnar, flygplan och annat spännande...
Uppdaterad: 2018-11-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Seminarium inför FN-dagen

FN och Sverige
Välkommen till Svenska FN-förbundets traditionsenliga firande av FN-dagen som i år äger rum den 22 oktober klockan 14.00-16.00 i Stockholms konserthus.
Sveriges två år som medlem i FN:s säkerhetsråd visar att även ett litet land kan göra avtryck i FN-arbetet. Vid sidan av aktiv FN-politik arbetar personer i FN-organisationen och i fält för att främja säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.
Svenska FN-förbundet efterlyser ett fortsatt starkt svenskt FN-engagemang. Under seminariet ”FN och Sverige” berörs bland annat följande frågeställningar:
– FN-frågornas status i Sverige
– svenska styrkor i FN-samarbetet
– vad tillför Sverige i FN:s fältarbete?
– resultat av säkerhetsrådsplatsen
– svensk FN-politik efter valet
– hur stärker vi den folkliga förankringen för FN-arbetet?

Program
13.45 Mingel med kaffe och bakelse till försäljning
14.15 Musik
14.20 Tal av Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
14.25 Tal av ev utrikesministern
14.40 Musik framförs av UNsigned-vinnaren Louise CS
14.45 Utdelning av utmärkelserna Årets FN-supporter och Årets FN-vän
15.05 Panelsamtal med inbjudna gäster (FN-svenskar, riksdagsledamöter och experter)
15.55 Slutord av Petra Hallebrant, generalsekreterare Svenska FN-förbundet
Programmet leds av FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 15 oktober
Välkommen med din anmälan senast den 15 oktober via https://fn.se/engagera-dig/kalender/fn-veckan-seminarium-infor-fn-dagen/


Mer om FN-veckan 2018
Se även övriga program under FN-veckan som pågår 17-24 oktober på www.fn.se/fnveckan2018
Uppdaterad: 2018-10-13, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Trängregementets dag 6/10

Fredsbaskrarna Skaraborg vid Trängregementets dag. Kallt men trevligt med många besökande!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av fotoutställningen FS15 10 år

13 november kl 17.00-21.00 på Skövde Soldathem
Välkommen till invigning av fotoutställningen FS15 10 år. Kontingentschef Öv Bengt Alexandersson inviger utställningen och Frank Mclellan står för kvällens underhållning. Soldathemmet bjuder på mingelmat. Föredrag. Mer information om kvällen kommer framöver.
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Filmvisning om stridsvagn 122

7 november på Skövde Soldathem kl 18.00-20.00
SÅ FICK ARMÉN NY STRIDSVAGN-Strv 122
Pansarhistoriska föreningen inbjuder till dokumentationen om "Projekt Strv ny" av Lennart Schultz och Jan Östlund. Bla intervjuer med tidigare ÖB, Arméchef, Pansarinspektörer, Projektledare vid Arméstab och FMV.
Del 2: M1A1, Leclerc
Del 3:Anskaffningen-Leopard 2/Strv 122
Pansarhistoriska föreningen i Skövdebjuder på fika. Välkomna!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Välkommen att fira FN-dagen på Skövde Soldathem. Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under dagen (så länge det finns tårta kvar). Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

På uppdrag i Västsahara

17 oktober kl 18.00 på Skövde Soldathem
Brigadgeneral Mats Ström är för närvarande Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. Mats kommer närmast från tjänsten som ställföreträdande chef för FN-insatsen MINURSO i Västsahara. Mats kommer att berätta om uppdraget att övervaka vapenvilan mellan Marocko och Västsahara och om arbetet med att försöka organisera en folkomröstning om territoriets framtid. Mats har en gedigen utlandserfarenhet från både Bosnien och Kosovo och har varit brigadchef vid P4 och chef för Trängregementet.

Välkomna önskar Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem! Vi bjuder på fika.
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Fredrik Hedén

Tid: 24 okt kl 18.00-20.00
Plats: Skövde Soldathem

Fredrik Hedén är nyligen pensionerad pilot från flygvapnet med flygerfarenheter från bl.a. Viggen, Gripen och Boeing C17 Globemaster. Han har efter sin tid som flottiljchef för F7 Såtenäs (2001–06) varit den som förhandlade fram och satte upp det multinationella C17 förbandet: ”Heavy Airlift Wing” i Pápa, Ungern. Han var den förste svensk som flög in sig på flygplanet och hade rollen som ”Vice Commander” 2008–2011. Om C17 planet, uppbyggnaden av flottiljen och dess första skarpa uppdrag kommer han att berätta under kvällen.

Efter fikat byter Fredrik tema och kommer istället att berätta om US European Command (US EUCOM) US EUCOM är den stab i Stuttgart, Tyskland från vilken USA leder sina drygt 60 000 soldater, sjöman, officerare och civilanställda stationerade i Europa. Först sommaren 2015 öppnade Pentagon, USA för Sverige att placera en samverkansofficer vid staben.

Fredrik Hedén fick uppdraget att bygga upp det svenska kontoret ”liaison office” vid Patch Barracks i Stuttgart. Med kort varsel påbörjade han en veckopendling som pågick i 2,5 år och som aktivt medverkade till USA:s ökade engagemang för Sverige och medverkan i övningar inklusive Aurora.

Om uppbyggnaden av verksamheten och de bilaterala samarbeten som utvecklades, samt den säkerhetspolitiska förändrade bilden i Europa under perioden kommer föredraget att handla om.

Efter föredragen finns tid för frågor och diskussioner. Fredsbaskrarna bjuder på fika! Varmt Välkomna!
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Hans Ingbert

Hans Ingbert är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från årets skogsbränder och sin syn på det svenska krishanteringssystemet utifrån dessa. Hans kommer också att berätta om läget beträffande återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Tid 19 september kl 1800
Plats: Soldathemmet Skövde

Vi bjuder naturligtvis på fika!


Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Göte Lundmark
Ordförande Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Familjeläger med Invidzonen

Familjeläger i september och november
Välkomna att delta på en helg fylld av aktiviteter med professionella och trygga barnledare och intressanta samtal och föreläsningar.
Under höstens läger den 28 – 30 september och den 9 – 11 november tar vi oss till Bohuslän där varje familj bor i egen stuga eller eget rum.
Samtidigt som föräldrarna får lyssna till föreläsningar om föräldraledarskap, förhållningssätt med inriktning på att den ena föräldern kan, ska eller har åkt iväg på insats har barnen fullt upp med aktiviteter tillsammans med andra barn och barnledarna.
Även familjer med en förälder med barn är välkommen, man behöver inte delta som par.
Familjelägret ger även utrymme för att vara med egen familj samt nätverka, byta erfarenheter och umgås med andra familjer som är eller har varit i samma situation.
Lägret är kostnadsfritt men resan dit bekostas på egen hand. Familjer vars nära är eller är på väg på insats är prioriterade.
Mer information om kommande läger kommer efter anmälan. Först till kvarn gäller för samtliga platser men du kan lämna en intresseanmälan redan nu.

www.invidzonen.se mail: kontakt@invidzonen.se
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Sverker Göransson

Skövde Soldathem 23/5 kl 18.00
Sverker Göransson reflekterar över sin tid som ÖB och var försvarsfrågan och Försvarsmakten är i dag. Välkomna önskar Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem. Vi bjuder på fika!
Uppdaterad: 2018-04-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Buss till Stockholm på Veterandagen

Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga.

Programmet
09.00 -19.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin
verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv på Gärdet.
14.20 Platser intagna inför ceremonin.
14.30 - 15.45 Statsceremoni med hederstal, musik, kransnedläggning och medaljeringar.
16.00 - 18.00 Servering av middag i mässtältet (föranmälan krävs).
16.00 - 16.30 och 17.00 - 17.30 Livgardets Dragonmusikkår spelar på ceremoniplatsen.
Försvarsmakten bjuder på förtäringen i mässtältet för föranmälda deltagare.

I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.

En buss ställs till förfogande så först till kvarn gäller!

Avresa Skövde, Soldathemmet 07.00
Hemresa från Stockholm 17.30
Avresa Karlsborg, Molidens simhall 07.45
Åter Skövde ca 22.00
Avresa Örebro, tid o plats vid anmälan
Ankomst Stockholm, Gärdet 12.00

Anmälan görs till veterandagen@skaraborgarna.se senast 9 maj. Av anmälan skall framgå:
Namn
Mobil- och telefonnummer
Önskar/önskar inte förtäring
Ansluter vid Soldathemmet/Moliden/Örebro
Vid frågor kontakta Göte Lundmark, 070-360 26 60.

För mer information om Veterandagen www.forsvarsmakten.se/veterandagen

PS Soldathemmet i Skövde bjuder veteraner som inte åker till Stockholm på kaffe och tårta. Ordinarie öppettider 0845-15.00
Uppdaterad: 2018-04-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 29:e maj

Välkommen att fira veterandagen tillsammans på Skövde Soldathem kl 8.45-15.00. Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under dagen!
Uppdaterad: 2018-04-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Alf Sandqvist 25/4 kl 18.00-20.00

Alf Sandqvist var Arméinspektör i en tid då arméns numerär mer än halverades (2000/2005). Rollerna för Försvarsmakten och därmed för arméns företrädare förändrades. Arbetet i militärledningen-direktionen-förändrades.

Alf Sandqvist ger under kvällen en personlig bild av arméinspektörens roll samt av arbetet i högkvarteret. Han kommer också berätta om de konflikter och glädjeämnen som fanns. Fredsbaskrarna bjuder alla deltagare på fika.

Välkomna!

Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2018-03-26, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Rolf Porseryd

12/4 kl 18.00-19.30 på Skövde Soldathem

OBS! Anmälan!

Rolf Porseryd är journalist och utrikespolitisk kommentator och har sedan 70 talet bevakat en rad av konflikter, naturkatastrofer och krig runt om i världen. I mer än 40 år har han arbetat som utlandsreporter på Sveriges Radio, Sveriges Television och TV 4. Han har varit utlandsstationerad som korrespondent i Syd Amerika (Peru), Nord Amerika (New York) Europa (Paris) och Asien (Hongkong) i sammanlagt 17 år.
Rolf har haft möjlighet att besöka svenska fredsoperationer i Bosnien, Afghanistan och Kosovo och har rapporterat från mer än 130 länder i världen.
Nu har Rolf Porseryd återvänt från två och ett halvt år i USA (för andra gången) och jobbar nu i huvudsak med kommentarer och analyser från studion.
Rolf kommer bland annat att berätta om utrikesjournalistik i kris- och krigsområden men också om svenska missioner i världen.
Begränsat antal platser. Anmälan sker till skovde@soldathem.org eller till Linda Ericsson, Skövde Soldathem på 0500-465019 (säkrast förmiddag). Veteraner, anhöriga och anställda inom Försvarsmakten har förtur. Allmänheten i mån av plats.
Varmt välkomna önskar Skövde Soldathem, Fredsbaskrarna Skaraborg och Försvarsutbildarna.
Uppdaterad: 2018-03-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Stresshantering 21/5 kl 18.00-20.00

Har du spänningar i kroppen, svårt att slappna av och är ofta på helspänn? Har du odefinierbara kroppsliga smärtsymptom? Då kan den här kvällen på Soldathemmet vara något för dig. Du lär dig att minska din upplevda stress och förbättra ditt välmående. AnnaMaria Ryderman (sjuksköterska), Katarina Lindgren (sjukhusdiakon) och Joachim Leijon (garnisonspastor) medverkar. Programmet består av en halvtimmas introduktion och därefter tränar vi. De som tidigare varit med på våra kvällar kan komma 18.30 och börja övningarna direkt.
Uppdaterad: 2018-03-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöteshandlingar 2018

Uppdaterad: 2018-02-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå