Invigning av minnessten i Skövde

Ett stort antal veteraner i blåa och bruna baskrar samt anhöriga var på plats vid invigningen. Glädjande var också att utöver personal från Skövde Garnison så var också personal från F7 i Såtenäs och K3 i Karlsborg närvarande.
FB Skaraborgs ordförande Göte Lundmark hälsade alla välkomna och tackade Skövde kommun för minnesstenen.
Veteranförbundets ordförande, Sveriges tidigare Överbefälhavare, Sverker Göranson talade om veteranernas insatser och veteranernas roll i samhället. Skövdes Kommunalråd Katarina Jonsson talade om den påverkan som veteranerna har i Skövde och Skaraborg, varefter hon invigde minnesstenen. Katarina Jonsson och Sverker Göransson nedlade en krans vid stenen.
Johan Josefsson BBMC emottog Board of Nordic Veteran Federation (BNVF) i brons. Tor Cavalli Björkman läste motiveringen varefter Sverker Göranson medaljerade.
Under ceremonin spelade Åke Pihlblad, från hemvärnets musikkår, vår nationalsång, fanfar och avslutningsmusik.
Många av de närvarande framförde sina tack till FB Skaraborg för medverkan i samband med minnesstenens tillkomst.

Göte Lundmark

Foto: Linda Eriksson Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2020-09-04, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av minnessten i Skövde

Den 2/9 invigdes det nya veteranmonumentet i Garpaparken i Skövde. Kommunalrådet Katarina Jonsson från Skövde kommun, ordföranden för Fredsbaskrarna Skaraborg Göte Lundmark samt ordförande för Sveriges veteranförbund Sverker Göransson höll i invigningen. Tack för Ert arbete för att få ett veteranmonument på plats i Skövde!

Foto Linda Eriksson
Uppdaterad: 2020-09-03, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av minnessten

2/9 kl 17.00
Äntligen! På onsdag 2 september klockan 1700 invigs minnesstenen i Garpaparken i Skövde.
Tal av ordförande i Veteranförbundet Sverker Göransson och invigning av kommunalrådet Katarina Jonsson.
Kom gärna klädd i basker och dekorerad med medaljer
Uppdaterad: 2020-08-26, av Fredsbaskrarna Skaraborg

ÅRSMÖTE 11/8 kl 18.00

Fredsbaskrarna Skaraborg kommer att, trots Corona-tider, försöka genomföra det uppskjutna årsmötet. Vi provar den 11/8 kl 18.00 på Soldathemmet i Skövde. Efter mötet kommer det tidigare aviserade föredraget med Kn Anders Pettersson att gå av stapeln. Föredraget handlar om särskilda insatser i Mali.
Väl mött!
Uppdaterad: 2020-07-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Minnessten i Skövde

Äntligen är minnesstenen på plats i Garpaparken i Skövde. Ett stort tack till Skövde kommun. Officiell invigning kommer att ske efter sommaren.🎗
Uppdaterad: 2020-06-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg
🌼Maj är GULA BANDETS månad!
Vi samlar in pengar till Gula Bandet för att kunna stötta våra utlandsveteraner som behöver KAMRATSTÖD och ekonomiskt stöd.

Vill du bidra?
Swisha ditt bidrag till GULA BANDET 1231 814 482.

🌼Vill du som veteran ha ekonomisk hjälp från Gula Bandet?
Mer info här: Gula bandet
Uppdaterad: 2020-05-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Jonas Månsson

23/9 kl 18.00 Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Jonas Månsson den 23/9 kl. 18.00. Mj Jonas Månsson är chef för Försvarsmaktens Överlevnadsskola och kommer att berätta om dagens SERE*-utbildning.

SERE (Survival, Evasion, Resistance, Extraction) finns i tre nivåer A, B och C. SERE syftar till att förbereda soldater och officerare för en eventuell nödsituation. För att åka på insats krävs idag att individen har genomgått minst SERE nivå B. Föreläsning ger åhörarna en ökad inblick i ämnet.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-04-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Kära Veteraner,Jag skriver till er då jag vet att många av er sitter i frivillig karantän. Flera av er har liksom jag uppnått en ålder där man är inkluderad i en riskgrupp. (Naturligtvis känner jag ju inte mig själv så gammal, men det räcker ju att titta på körkortet)

Vi skall alla ta de uppmaningar som både regering och myndigheter talar om varje dag, att inte utsätta oss för risken att bli smittade. Gör vi det så stödjer vi samhället och minskar vårdens redan stora utmaningar.

Vi har dock inom vår förening både äldre och yngre medlemmar där framförallt de yngre kan bistå de äldre. Ta därför gärna kontakt med någon du redan känner och fråga om de behöver hjälp eller bara ha ett kortare samtal om ditten och datten.Vi planerar nu att tillsammans med Soldathemmet i Skövde göra en insats för de som vårdar våra veteraner och andra på äldreboenden i kommunerna inom Skaraborg. Sänd därför gärna en gåva via Swich till:

123 2700433 (Soldathemmet). Märk insättningen med Corona. Observera att ingen gåva är för liten, men många små bidrag kan göra mycketSom ni redan vet så är ju all vår verksamhet pausad under resten av våren och sommaren. Nu är det ju närmast dagsnotering på vad som gäller. Vi planerar dock för en normal höst med ett försenat årsmöte och med föredrag. Lägg därför in följande datum i er kalender 23 september med föredrag av Mj Jonas Månsson från Överlevnadscentrum och 14 alt 21 oktober med Gen Stefan Andersson då vi syns på Soldathemmet i Skövde. Vi kommer också att arbeta för att de två föredrag som varit inplanerade under mars och april ska komma att genomföras under hösten. Naturligtvis kommer denna information finnas på vår hemsida och Soldathemmet Skövdes hemsidaGöte Lundmark

FB Skaraborg
Uppdaterad: 2020-04-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen

Försvarsmakten beslutat att anpassa ambitionsnivån för högtidlighållandet av VETERANDAGEN 2020.

▪ Alla delar av det publika arrangemanget ställs in och ceremonin genomförs utan publik.
▪ Utställningsområdet på Gärdet utgår.
▪ Ceremonin genomförs utan publik och läktare.
▪ Mässtält och matservering utgår.
▪ Det särskilda uppmärksammandet av insatsen UNFICYP (Cypern) flyttas till veterandagen 2021.

Försvarsmakten planerar för att ceremonin istället kommer att videodokumenteras och göras tillgänglig för veteraner och allmänhet digitalt.
För vidare information: www.forsvarsmakten.se/veterandagen
Uppdaterad: 2020-03-28, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmötet 25/3 inställt!

Mot bakgrund till den senast utvecklingen avseende Corona-viruset uppskjuts vårt årsmöte tillsvidare. Stadgarna säger att det ska genomföras senast under mars månad, men trots det så uppskjuts mötet tills vidare. Ett skäl är att många av oss och våra medlemmar åldersmässigt tillhör en utsatt grupp, varför vi måste ta vårt ansvar.

Göte Lundmark
Uppdaterad: 2020-03-17, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Kjell-Åke Karlsson

22/4 kl 18.00
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Kjell-Åke Karlsson den 22/4 kl.18.00 på Soldathemmet. Kjell-Åke har gjort sju internationella insatser och har nyligen blivit pensionär efter 42 års tjänst i Försvarsmakten.

Han kommer att berätta om sina erfarenheter från bland annat Swedint, Nato-PFP samt sina internationella insatser från bland annat Mogadishu i Somalia.

Kjell-Åke kommer också att berätta om EUTM-styrkans mandat och uppgifter samt informera om svenskt deltagande och säkerhetsläge i Mali.

Fredsbaskrarna bjuder på fika.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-03-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Anders Pettersson

25/3 kl 18.00 i samband med Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte
Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Anders Pettersson i samband med Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte den 25/3 kl. 18.00.
Anders Pettersson var tjänsteförättande operationschef under angreppen mot FN-basen i Timbuktu den 14 april 2018. Med anledning av händelserna den 14 april tilldelades tjänsteförättande kontingentschefen, spaningsplutonchefen och föreläsaren Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd vid veterandagen 2019.
Angreppet var vid det tillfället det allvarligaste angreppet på de fredsbevarande trupperna i landet och visade vilken förmåga motståndaren i området har. För de som deltog utgör angreppet ett tillfälle att observera ett svenskt förband i sin första egentliga stridskontakt, med de särskilda utmaningar det innebär att arbeta i en internationell kontext. För alla verksamma och intresserade utgör erfarenheter från situationer som den här ett tillfälle att reflektera över de insatser Försvarsmakten deltar i och vilka krav det ställer på de soldater och officerare som deltar i dem.
Välkomna!
Uppdaterad: 2020-02-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

ÅRSMÖTE 2020

25 mars 18.00 Soldathemmet Skövde
Varmt välkomna till Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte 2020!

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre (3) veckor innan årsmötet.

Agenda är också kallelse. Efter mötet blir det föredrag av Kapten Anders Pettersson om en särskild insats i Mali.

Agenda
Balans och resultaträkning 2019
Budgetförslag
Revisionsberättelse
Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsplan 2020

Väl mött!
Uppdaterad: 2020-02-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Bernt Grimstvedt

26/2 kl 18.00
Den 26/2 kl. 18.00 arrangerar Fredsbaskrarna Skaraborg föredrag och Soldathemmet gästas av konteramiral Bernt Grimstvedt. Han kommer att prata om det norska Försvarets långsiktiga arbete med sjöförsvar samt ändringar i det norska sjöförsvarets operationer och dagliga operationsmönster. Föredraget kommer också beröra det säkerhetspolitiska läget kopplat till den norska marinen med de förändringar som skett efter den ryska annekteringen av Krim 2014. Bernt har tidigare bland annat arbetat som chef för Sjöfartsverkets skolor, som administrerande direktör för Fusa Kraftlag SA och som generalinspektör för det norska sjöförsvaret. Han kommer också att berätta om sitt nuvarande arbete som rådgivare för den militära sektorn och kraftindustrin.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Michael T Nilsson

22/1 kl 18.00
Den 22/1 kl. 18.00 inbjuder Fredsbaskrarna Skaraborg till föredrag på Soldathemmet av Försvarslogistikchef Michael T Nilsson som kommer att berätta om logistik förr, nu och i framtiden. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för Militärregion Syd samt varit chef för Markstridsskolan i Skövde. Dessförinnan var brigadgeneral Michael T Nilsson chef för Södra Skånska Regementet, P7. Han har också arbetat internationellt som chef för den svensk-finska styrkan FS20 i Afghanistan.
Välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ALLA FREDSBASKRAR
Ser fram emot nästa år och hoppas att vi ses på årsmötet den 25/3 kl 18.00 på Soldathemmet i Skövde.
Uppdaterad: 2019-12-21, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Luciafirande

13/12 kl 09.45-10.15
Fredagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Vi bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Vi bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Anhörigträff

27/11 kl 17.00-20.00 på Skövde Soldathem
Välkommen på anhörigträff med middag. Vi träffas på Soldathemmet och äter tillsammans. För de vuxna finns tid för samtal och nätverkande och för barnen finns pyssel och lek. Drop in från 17.00. Anmälan till skovde@soldathem eller kontakt@invidzonen.se senast 22/11.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Försvarsforum

20/11 kl 18.00-21.00 på Skövde Soldathem
Försvarsutbildarna inbjuder till Försvarsforum på Soldathemmet. Talare är Jan Mörtenberg, överste och tidigare bl.a. chef för Norrbottens Regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och militärsakkunnig Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Talare är också Peter Lagerblad, f.d. överdirektör vid Överstyrelsen för civil beredskap, kanslichef i Försvarsutskottet och statssekreterare i Försvars- och Finansdepartementet. Ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.
Paneldebatt med representanter från olika delar av totalförsvaret, samt företrädare för politiken. Moderator är Ulrica Johansson, kommunalråd, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Varmt välkomna önskar Försvarsutbildarna genom Bengt Alexandersson, ordförande i Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Magnus Brodén

16/10 kl 18,00
Den 16 oktober kl. 18.00 gästar Magnus Brodén Soldathemmet. Magnus är officer med inriktning underrättelse- och säkerhetstjänst. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från tjänstgöring både nationellt och internationellt med inriktning på sitt specialområde. Han kommer också att berätta om inriktningen för Försvarsmaktens territoriella ledning kopplat till militärregionerna.

Välkomna önskar Sveriges veteranförbund Skaraborg och Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Välkommen att fira FN-dagen tillsammans med Soldathemmet. Svenska Soldathemsförbundet bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under hela dagen 08.45-15.00. Skövde garnison inbjuder till ceremoni vid Minnesstenen kl.14.00-14.30. Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 2019

Välkommen till Veterandagen, 29 maj 2019
Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga. Under årets
högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på
Unef II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med
fältsjukhus i Korea under åren 1950 till 1954. Efter veteranceremonin bjuds det på en lättare måltid i mässtältet
för föranmälda gäster.
Program
08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.
09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på
utställningsområdet på Gärdet.
09.00 – 11.30 Presentationer i mässtältet av insatserna Unef II och fältsjukhusen i Korea.
14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.
16.00 – 21.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma vid monumentet.
16.00 – 21.00 Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och samkväm i mässtältet.
21.00 Flaggorna halas.

I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.
En (1) buss ställs till förfogande, så först till kvarn gäller!
07.00 Avresa Skövde, Soldathemmet
07.45 Avresa Karlsborg, Molidens simhall
09.15 Avresa Örebro, Circle-K Västhaga
12.00 Ankomst Stockholm, Gärdet
17.30 Hemresa från Stockholm
ca 22.00 Åter Skövde

Anmälan görs senast den 15 maj till veterandagen@skaraborgarna.se.
Av anmälan skall framgå:
• Namn
• Mobil- eller telefonnummer
• Önskar/önskar inte förtäring
• Ansluter vid Soldathemmet/Karlsborg/Örebro
Vid frågor kontakta Mattias Palmér, 070-882 62 88.
Mer information om Veterandagen finns på www.forsvarsmakten.se/veterandagen
Uppdaterad: 2019-04-29, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Träffplats Skövde!

Välkommen till den nystartade träffplatsen i Skövde!

Den andra tisdagen i månaden träffas vi kl 19.00 på Pitcher´s i Skövde.

Tala om att du tillhör Fredsbaskrarna så får du rabatt!

Kom och träffas och ät eller drick något gott!

Väl mött!
Uppdaterad: 2018-02-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå