Föredrag Bernt Grimstvedt

26/2 kl 18.00
Den 26/2 kl. 18.00 arrangerar Fredsbaskrarna Skaraborg föredrag och Soldathemmet gästas av konteramiral Bernt Grimstvedt. Han kommer att prata om det norska Försvarets långsiktiga arbete med sjöförsvar samt ändringar i det norska sjöförsvarets operationer och dagliga operationsmönster. Föredraget kommer också beröra det säkerhetspolitiska läget kopplat till den norska marinen med de förändringar som skett efter den ryska annekteringen av Krim 2014. Bernt har tidigare bland annat arbetat som chef för Sjöfartsverkets skolor, som administrerande direktör för Fusa Kraftlag SA och som generalinspektör för det norska sjöförsvaret. Han kommer också att berätta om sitt nuvarande arbete som rådgivare för den militära sektorn och kraftindustrin.

Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag Michael T Nilsson

22/1 kl 18.00
Den 22/1 kl. 18.00 inbjuder Fredsbaskrarna Skaraborg till föredrag på Soldathemmet av Försvarslogistikchef Michael T Nilsson som kommer att berätta om logistik förr, nu och i framtiden. Han har tidigare bland annat arbetat som chef för Militärregion Syd samt varit chef för Markstridsskolan i Skövde. Dessförinnan var brigadgeneral Michael T Nilsson chef för Södra Skånska Regementet, P7. Han har också arbetat internationellt som chef för den svensk-finska styrkan FS20 i Afghanistan.
Välkomna!
Uppdaterad: 2020-01-11, av Fredsbaskrarna Skaraborg
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR ÖNSKAS ALLA FREDSBASKRAR
Ser fram emot nästa år och hoppas att vi ses på årsmötet den 25/3 kl 18.00 på Soldathemmet i Skövde.
Uppdaterad: 2019-12-21, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Luciafirande

13/12 kl 09.45-10.15
Fredagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Vi bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Vi bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Anhörigträff

27/11 kl 17.00-20.00 på Skövde Soldathem
Välkommen på anhörigträff med middag. Vi träffas på Soldathemmet och äter tillsammans. För de vuxna finns tid för samtal och nätverkande och för barnen finns pyssel och lek. Drop in från 17.00. Anmälan till skovde@soldathem eller kontakt@invidzonen.se senast 22/11.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Försvarsforum

20/11 kl 18.00-21.00 på Skövde Soldathem
Försvarsutbildarna inbjuder till Försvarsforum på Soldathemmet. Talare är Jan Mörtenberg, överste och tidigare bl.a. chef för Norrbottens Regemente, institutionschef vid Försvarshögskolan och militärsakkunnig Försvarshögskolan. Ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Talare är också Peter Lagerblad, f.d. överdirektör vid Överstyrelsen för civil beredskap, kanslichef i Försvarsutskottet och statssekreterare i Försvars- och Finansdepartementet. Ledamot av Kungliga krigsvetenskapsakademien.
Paneldebatt med representanter från olika delar av totalförsvaret, samt företrädare för politiken. Moderator är Ulrica Johansson, kommunalråd, ordförande i direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Varmt välkomna önskar Försvarsutbildarna genom Bengt Alexandersson, ordförande i Skaraborgs Försvarsutbildningsförbund.
Uppdaterad: 2019-11-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Magnus Brodén

16/10 kl 18,00
Den 16 oktober kl. 18.00 gästar Magnus Brodén Soldathemmet. Magnus är officer med inriktning underrättelse- och säkerhetstjänst. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från tjänstgöring både nationellt och internationellt med inriktning på sitt specialområde. Han kommer också att berätta om inriktningen för Försvarsmaktens territoriella ledning kopplat till militärregionerna.

Välkomna önskar Sveriges veteranförbund Skaraborg och Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Välkommen att fira FN-dagen tillsammans med Soldathemmet. Svenska Soldathemsförbundet bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under hela dagen 08.45-15.00. Skövde garnison inbjuder till ceremoni vid Minnesstenen kl.14.00-14.30. Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2019-10-10, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 2019

Välkommen till Veterandagen, 29 maj 2019
Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga. Under årets
högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på
Unef II i Egypten/Sinai under åren 1973 till 1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med
fältsjukhus i Korea under åren 1950 till 1954. Efter veteranceremonin bjuds det på en lättare måltid i mässtältet
för föranmälda gäster.
Program
08.00 Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet.
09.00 – 17.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin verksamhet på
utställningsområdet på Gärdet.
09.00 – 11.30 Presentationer i mässtältet av insatserna Unef II och fältsjukhusen i Korea.
14.30 – 15.45 Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.
16.00 – 21.00 Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma vid monumentet.
16.00 – 21.00 Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och samkväm i mässtältet.
21.00 Flaggorna halas.

I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.
En (1) buss ställs till förfogande, så först till kvarn gäller!
07.00 Avresa Skövde, Soldathemmet
07.45 Avresa Karlsborg, Molidens simhall
09.15 Avresa Örebro, Circle-K Västhaga
12.00 Ankomst Stockholm, Gärdet
17.30 Hemresa från Stockholm
ca 22.00 Åter Skövde

Anmälan görs senast den 15 maj till veterandagen@skaraborgarna.se.
Av anmälan skall framgå:
• Namn
• Mobil- eller telefonnummer
• Önskar/önskar inte förtäring
• Ansluter vid Soldathemmet/Karlsborg/Örebro
Vid frågor kontakta Mattias Palmér, 070-882 62 88.
Mer information om Veterandagen finns på www.forsvarsmakten.se/veterandagen
Uppdaterad: 2019-04-29, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 29/5

Välkommen att fira veterandagen tillsammans med Skövde Soldathem.

Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta mellan 08.45-13.00.
Uppdaterad: 2019-03-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Bengt Andersson

Skövde Soldathem 27/3 kl 18.00-19.00
Fredsbaskrarna inbjuder till föredrag på Soldathemmet. Bengt Andersson är generalmajor i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande som övningsledare (EXDIR, Exercise Director) för Försvarsmaktsövning 20 som också går under namnet Aurora 20.

Bengt har bland annat varit Operation Commander för den första svenskledda EU Battle Group mellan 2005 och 2008. Bengt har också, bland annat, varit Amfibiebrigadchef, chef Första Amfibieregementet, Marintaktisk chef och Försvarets Logistikchef.

Han har omfattande erfarenhet av att leda övningar och var projektledare för den första internationella övningen som genomfördes på svenskt territorium, Nordic Peace 98. Han var även projektledare för den första Vikingövningen, Viking 99 och har därefter deltagit i samtliga Vikingövningar. Vidare ledde Bengt samtliga ledningsövningar i Högkvarteret mellan 2010 och 2017. Den senaste stora Försvarsmaktsövningen, Aurora 17, leddes av Bengt.

FÖRSVARSMAKTSÖVNING AURORA 20, ”ETT STEG TILL”.

Efter att, under många år, ha varit inriktat mot internationella operationer bytte Sverige och Försvarsmakten fokus mot att, åter, kunna försvara Sverige. Med Försvarsmaktsövningen 2017, Aurora 17, tog Försvarsmakten ett första steg för att kunna strida med samtliga stridskrafter i samlade operationer. Skälet till ominriktningen är det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen och Rysslands aggressiva uppträdande. Aurora 17 var den första riktigt stora övningen sedan övning ”Orkan” 1993. Nu är planeringen för nästa stora övning Aurora 20, i full gång. Vad lärde vi oss av Aurora 17 och hur kommer Aurora 20 att genomföras?

Vi bjuder på fika! Välkomna önskar Fredsbaskrarna!
Uppdaterad: 2019-03-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Jonas Alberoth i samband med årsmötet 20/3

Fredsbaskrarna Skaraborg håller årsmöte kl.18.00 och kl. 19.00 håller Jonas Alberoth som är ställföreträdande generaldirektör vid Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling föredrag. FBA bidrar till regeringens bistånds- och säkerhetspolitiska mål, med ett särskilt fokus på internationell fredsfrämjande verksamhet. Alberoth har tidigare tjänstgjort för FN, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten, bl.a. som Senior Political Affairs Officer, Senior Liaison Officer och representant för det svenska EU-ordförandeskapet. Han har också genomfört konfliktlösningsprocesser i t.ex. Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Irak. Alberoth är ordförande för den internationella styrelsen för Center for International Peace Operations (ZIF, Tyskland), medlem i styrelsen för Sveriges Veteranförbund (SVF) och har tidigare varit ordförande för International Association of Peacekeeping Training Centers (IAPTC). Alberoth är reservofficer (major) vid Lv 6 i Halmstad och kombinerade under flera år internationella uppdrag med arbetet som pedagogisk konsult vid Universitetspedagogiskt centrum, Lunds universitet.
INTERNATIONELLA FREDSINSATSER IGÅR, IDAG OCH IMORGON
De internationella fredsinsatserna befinner sig i ständig utveckling. Just nu pågar omfattande reformer inom både FN och EU. Det internationella samfundet har aldrig tidigare gjort så mycket för att försöka förebygga och hantera våldsamma konflikter och det pågår idag ett rekordstort antal fredsinsatser. Genom Agenda 2030 har världen enats om att avskaffa den extrema fattigdomen, lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa. Sverige har dessutom nyligen avslutat två framgångsrika år som medlem i FN:s säkerhetsråd.
Samtidigt är utmaningarna nästan överväldigande. Utdragna och till synes olösliga konflikter rasar på flera håll i världen, i bl.a. Syrien, Afghanistan, Ukraina, Jemen och Demokratiska republiken Kongo. Flera av länderna välkända för svenskar som har gjort utlandstjänst. FN:s säkerhetsråd är förlamat av politiska låsningar. Nya hot påverkar dessutom vår vardag, t.ex. ökad polarisering, klimatförändringar, extremism, cyberbrottslighet och irreguljär migration. Inget är som förr, men allt är sig likt.
Uppdaterad: 2019-03-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöte 2019

Välkommen till årsmötet 20/3 kl 18.00 på Skövde Soldathem!

Agenda Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte sker genom annons i ”Fredsbaskrarna”, på hemsidan eller särskild kallelse senast en månad innan årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Föreningsstyrelsen skall senast sju dagar före årsmötet bekantgöra möteshandlingar på hemsidan.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

2. Fastställande av röstlängd.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet.

6. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare).

7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.

8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret.

9. Revisorernas föredragning.

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

11. Behandling av eventuella motioner/propositioner.

12. Fastställande av verksamhetsplan.

13. Fastställande av budget.

14. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en mandattid av två år (väljs udda år).

15. Val av övriga ledamöter i styrelsen (sju) för en mandattid av två år (tre väljs udda år och fyra väljs jämna år).

16. Val av två revisorer med mandattid av två år.

17. Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en mandattid av ett år.

Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning med fullmakt är inte tillåten.

Väl mött!
Uppdaterad: 2019-02-15, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Karlis Neretnieks

Onsdag 20 februari 2019 kl. 18:00–19:30 på Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna inbjuder till föredrag med Karlis Neretnieks som är generalmajor. Han ägnar sig idag åt analyser rörande säkerhet i Östersjöområdet, främst då inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens arbete.
Under sin tid i Försvarsmakten var han bl a rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid Milo Mitt, chef för Gotlands regemente och chef för SWEDINT. Sin militära karriär inledde han vid Södermanlands regemente i Strängnäs.
Han har också varit rådgivare till regeringarna i de baltiska staterna avseende uppbyggnaden av deras försvarsmakter.
Förutom svensk officers- och generalstabsutbildning har han också genomgått Haerens Stabsskole i Oslo samt studerat vid Institut Universitaire de Hautes Etude Internationale i Geneve. Karlis Neretnieks är styrelsemedlem i Svenska Atlantkommittén och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.
GOTLANDS MILITÄRSTRATEGISKA BETYDELSE IGÅR, IDAG OCH IMORGON
Med sitt centrala läge i Östersjön har Gotland alltid varit av intresse för de länder som strävat efter inflytande och bedrivit aktivitet i området. I samband med Krimkriget användes Fårösund som bas för engelska och franska flottenheter, under båda världskrigen låg Gotland bokstavligt talat i skottlinjen, under kalla kriget hade ön en viktig roll både som »spaningsplattform« och som en rent fysisk spärr vid ett eventuellt angrepp mot Sverige. Efter en lång period av fredsoptimism och avrustning har Gotland, i dagens oroliga omvärld, åter fått en central roll i såväl försvaret av Sverige som för stabiliteten i Östersjöområdet. Kanske mer så än någonsin tidigare.
Uppdaterad: 2019-02-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Luciafirande

Torsdag 13 december kl 09.45-10.45
Välkommen till luciafirande på Skövde Soldathem

Torsdagen den 13/12 kl. 09.45 kommer musikskolans luciatåg och uppträder. Soldathemmet bjuder alla gäster på glögg och pepparkaka. Soldathemmet bjuder dessutom alla anhöriga och veteraner på lussefika!

Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2018-11-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Pepparkaksbak

Måndag 3 december kl 16.00-20.00
Välkommen att baka pepparkakor hos oss på Soldathemmet! Alla är välkomna att delta. Vi har pepparkaksmått med lastbilar, pansarvagnar, flygplan och annat spännande...
Uppdaterad: 2018-11-25, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Seminarium inför FN-dagen

FN och Sverige
Välkommen till Svenska FN-förbundets traditionsenliga firande av FN-dagen som i år äger rum den 22 oktober klockan 14.00-16.00 i Stockholms konserthus.
Sveriges två år som medlem i FN:s säkerhetsråd visar att även ett litet land kan göra avtryck i FN-arbetet. Vid sidan av aktiv FN-politik arbetar personer i FN-organisationen och i fält för att främja säkerhet, utveckling och mänskliga rättigheter.
Svenska FN-förbundet efterlyser ett fortsatt starkt svenskt FN-engagemang. Under seminariet ”FN och Sverige” berörs bland annat följande frågeställningar:
– FN-frågornas status i Sverige
– svenska styrkor i FN-samarbetet
– vad tillför Sverige i FN:s fältarbete?
– resultat av säkerhetsrådsplatsen
– svensk FN-politik efter valet
– hur stärker vi den folkliga förankringen för FN-arbetet?

Program
13.45 Mingel med kaffe och bakelse till försäljning
14.15 Musik
14.20 Tal av Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet
14.25 Tal av ev utrikesministern
14.40 Musik framförs av UNsigned-vinnaren Louise CS
14.45 Utdelning av utmärkelserna Årets FN-supporter och Årets FN-vän
15.05 Panelsamtal med inbjudna gäster (FN-svenskar, riksdagsledamöter och experter)
15.55 Slutord av Petra Hallebrant, generalsekreterare Svenska FN-förbundet
Programmet leds av FN-förbundets generalsekreterare Petra Hallebrant. Seminariet är kostnadsfritt.

Anmäl dig senast den 15 oktober
Välkommen med din anmälan senast den 15 oktober via https://fn.se/engagera-dig/kalender/fn-veckan-seminarium-infor-fn-dagen/


Mer om FN-veckan 2018
Se även övriga program under FN-veckan som pågår 17-24 oktober på www.fn.se/fnveckan2018
Uppdaterad: 2018-10-13, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Trängregementets dag 6/10

Fredsbaskrarna Skaraborg vid Trängregementets dag. Kallt men trevligt med många besökande!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Invigning av fotoutställningen FS15 10 år

13 november kl 17.00-21.00 på Skövde Soldathem
Välkommen till invigning av fotoutställningen FS15 10 år. Kontingentschef Öv Bengt Alexandersson inviger utställningen och Frank Mclellan står för kvällens underhållning. Soldathemmet bjuder på mingelmat. Föredrag. Mer information om kvällen kommer framöver.
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Filmvisning om stridsvagn 122

7 november på Skövde Soldathem kl 18.00-20.00
SÅ FICK ARMÉN NY STRIDSVAGN-Strv 122
Pansarhistoriska föreningen inbjuder till dokumentationen om "Projekt Strv ny" av Lennart Schultz och Jan Östlund. Bla intervjuer med tidigare ÖB, Arméchef, Pansarinspektörer, Projektledare vid Arméstab och FMV.
Del 2: M1A1, Leclerc
Del 3:Anskaffningen-Leopard 2/Strv 122
Pansarhistoriska föreningen i Skövdebjuder på fika. Välkomna!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Välkommen att fira FN-dagen på Skövde Soldathem. Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under dagen (så länge det finns tårta kvar). Varmt välkomna!
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

På uppdrag i Västsahara

17 oktober kl 18.00 på Skövde Soldathem
Brigadgeneral Mats Ström är för närvarande Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. Mats kommer närmast från tjänsten som ställföreträdande chef för FN-insatsen MINURSO i Västsahara. Mats kommer att berätta om uppdraget att övervaka vapenvilan mellan Marocko och Västsahara och om arbetet med att försöka organisera en folkomröstning om territoriets framtid. Mats har en gedigen utlandserfarenhet från både Bosnien och Kosovo och har varit brigadchef vid P4 och chef för Trängregementet.

Välkomna önskar Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem! Vi bjuder på fika.
Uppdaterad: 2018-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Fredrik Hedén

Tid: 24 okt kl 18.00-20.00
Plats: Skövde Soldathem

Fredrik Hedén är nyligen pensionerad pilot från flygvapnet med flygerfarenheter från bl.a. Viggen, Gripen och Boeing C17 Globemaster. Han har efter sin tid som flottiljchef för F7 Såtenäs (2001–06) varit den som förhandlade fram och satte upp det multinationella C17 förbandet: ”Heavy Airlift Wing” i Pápa, Ungern. Han var den förste svensk som flög in sig på flygplanet och hade rollen som ”Vice Commander” 2008–2011. Om C17 planet, uppbyggnaden av flottiljen och dess första skarpa uppdrag kommer han att berätta under kvällen.

Efter fikat byter Fredrik tema och kommer istället att berätta om US European Command (US EUCOM) US EUCOM är den stab i Stuttgart, Tyskland från vilken USA leder sina drygt 60 000 soldater, sjöman, officerare och civilanställda stationerade i Europa. Först sommaren 2015 öppnade Pentagon, USA för Sverige att placera en samverkansofficer vid staben.

Fredrik Hedén fick uppdraget att bygga upp det svenska kontoret ”liaison office” vid Patch Barracks i Stuttgart. Med kort varsel påbörjade han en veckopendling som pågick i 2,5 år och som aktivt medverkade till USA:s ökade engagemang för Sverige och medverkan i övningar inklusive Aurora.

Om uppbyggnaden av verksamheten och de bilaterala samarbeten som utvecklades, samt den säkerhetspolitiska förändrade bilden i Europa under perioden kommer föredraget att handla om.

Efter föredragen finns tid för frågor och diskussioner. Fredsbaskrarna bjuder på fika! Varmt Välkomna!
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Hans Ingbert

Hans Ingbert är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från årets skogsbränder och sin syn på det svenska krishanteringssystemet utifrån dessa. Hans kommer också att berätta om läget beträffande återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Tid 19 september kl 1800
Plats: Soldathemmet Skövde

Vi bjuder naturligtvis på fika!


Välkomna!

Med vänliga hälsningar
Göte Lundmark
Ordförande Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Familjeläger med Invidzonen

Familjeläger i september och november
Välkomna att delta på en helg fylld av aktiviteter med professionella och trygga barnledare och intressanta samtal och föreläsningar.
Under höstens läger den 28 – 30 september och den 9 – 11 november tar vi oss till Bohuslän där varje familj bor i egen stuga eller eget rum.
Samtidigt som föräldrarna får lyssna till föreläsningar om föräldraledarskap, förhållningssätt med inriktning på att den ena föräldern kan, ska eller har åkt iväg på insats har barnen fullt upp med aktiviteter tillsammans med andra barn och barnledarna.
Även familjer med en förälder med barn är välkommen, man behöver inte delta som par.
Familjelägret ger även utrymme för att vara med egen familj samt nätverka, byta erfarenheter och umgås med andra familjer som är eller har varit i samma situation.
Lägret är kostnadsfritt men resan dit bekostas på egen hand. Familjer vars nära är eller är på väg på insats är prioriterade.
Mer information om kommande läger kommer efter anmälan. Först till kvarn gäller för samtliga platser men du kan lämna en intresseanmälan redan nu.

www.invidzonen.se mail: kontakt@invidzonen.se
Uppdaterad: 2018-09-05, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Sverker Göransson

Skövde Soldathem 23/5 kl 18.00
Sverker Göransson reflekterar över sin tid som ÖB och var försvarsfrågan och Försvarsmakten är i dag. Välkomna önskar Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem. Vi bjuder på fika!
Uppdaterad: 2018-04-27, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Buss till Stockholm på Veterandagen

Den 29 maj firas den årliga Veterandagen för att hedra alla Sveriges veteraner och deras anhöriga.

Programmet
09.00 -19.00 Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer visar upp sin
verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv på Gärdet.
14.20 Platser intagna inför ceremonin.
14.30 - 15.45 Statsceremoni med hederstal, musik, kransnedläggning och medaljeringar.
16.00 - 18.00 Servering av middag i mässtältet (föranmälan krävs).
16.00 - 16.30 och 17.00 - 17.30 Livgardets Dragonmusikkår spelar på ceremoniplatsen.
Försvarsmakten bjuder på förtäringen i mässtältet för föranmälda deltagare.

I samarbete med Skaraborgs regementes kamratförening och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna erbjuder Skövde garnison kostnadsfri buss till Veterandagen.

En buss ställs till förfogande så först till kvarn gäller!

Avresa Skövde, Soldathemmet 07.00
Hemresa från Stockholm 17.30
Avresa Karlsborg, Molidens simhall 07.45
Åter Skövde ca 22.00
Avresa Örebro, tid o plats vid anmälan
Ankomst Stockholm, Gärdet 12.00

Anmälan görs till veterandagen@skaraborgarna.se senast 9 maj. Av anmälan skall framgå:
Namn
Mobil- och telefonnummer
Önskar/önskar inte förtäring
Ansluter vid Soldathemmet/Moliden/Örebro
Vid frågor kontakta Göte Lundmark, 070-360 26 60.

För mer information om Veterandagen www.forsvarsmakten.se/veterandagen

PS Soldathemmet i Skövde bjuder veteraner som inte åker till Stockholm på kaffe och tårta. Ordinarie öppettider 0845-15.00
Uppdaterad: 2018-04-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen 29:e maj

Välkommen att fira veterandagen tillsammans på Skövde Soldathem kl 8.45-15.00. Vi bjuder alla veteraner på kaffe och tårta under dagen!
Uppdaterad: 2018-04-22, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Alf Sandqvist 25/4 kl 18.00-20.00

Alf Sandqvist var Arméinspektör i en tid då arméns numerär mer än halverades (2000/2005). Rollerna för Försvarsmakten och därmed för arméns företrädare förändrades. Arbetet i militärledningen-direktionen-förändrades.

Alf Sandqvist ger under kvällen en personlig bild av arméinspektörens roll samt av arbetet i högkvarteret. Han kommer också berätta om de konflikter och glädjeämnen som fanns. Fredsbaskrarna bjuder alla deltagare på fika.

Välkomna!

Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem
Uppdaterad: 2018-03-26, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Rolf Porseryd

12/4 kl 18.00-19.30 på Skövde Soldathem

OBS! Anmälan!

Rolf Porseryd är journalist och utrikespolitisk kommentator och har sedan 70 talet bevakat en rad av konflikter, naturkatastrofer och krig runt om i världen. I mer än 40 år har han arbetat som utlandsreporter på Sveriges Radio, Sveriges Television och TV 4. Han har varit utlandsstationerad som korrespondent i Syd Amerika (Peru), Nord Amerika (New York) Europa (Paris) och Asien (Hongkong) i sammanlagt 17 år.
Rolf har haft möjlighet att besöka svenska fredsoperationer i Bosnien, Afghanistan och Kosovo och har rapporterat från mer än 130 länder i världen.
Nu har Rolf Porseryd återvänt från två och ett halvt år i USA (för andra gången) och jobbar nu i huvudsak med kommentarer och analyser från studion.
Rolf kommer bland annat att berätta om utrikesjournalistik i kris- och krigsområden men också om svenska missioner i världen.
Begränsat antal platser. Anmälan sker till skovde@soldathem.org eller till Linda Ericsson, Skövde Soldathem på 0500-465019 (säkrast förmiddag). Veteraner, anhöriga och anställda inom Försvarsmakten har förtur. Allmänheten i mån av plats.
Varmt välkomna önskar Skövde Soldathem, Fredsbaskrarna Skaraborg och Försvarsutbildarna.
Uppdaterad: 2018-03-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Stresshantering 21/5 kl 18.00-20.00

Har du spänningar i kroppen, svårt att slappna av och är ofta på helspänn? Har du odefinierbara kroppsliga smärtsymptom? Då kan den här kvällen på Soldathemmet vara något för dig. Du lär dig att minska din upplevda stress och förbättra ditt välmående. AnnaMaria Ryderman (sjuksköterska), Katarina Lindgren (sjukhusdiakon) och Joachim Leijon (garnisonspastor) medverkar. Programmet består av en halvtimmas introduktion och därefter tränar vi. De som tidigare varit med på våra kvällar kan komma 18.30 och börja övningarna direkt.
Uppdaterad: 2018-03-19, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årsmöteshandlingar 2018

Uppdaterad: 2018-02-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Träffplats Skövde!

Välkommen till den nystartade träffplatsen i Skövde!

Den andra tisdagen i månaden träffas vi kl 19.00 på Pitcher´s i Skövde.

Tala om att du tillhör Fredsbaskrarna så får du rabatt!

Kom och träffas och ät eller drick något gott!

Väl mött!
Uppdaterad: 2018-02-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå