Kallelse till Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte 2023

30/3 kl 18.00 på Skövde Soldathem
OBS! FEL DATUM ANGIVET TIDIGARE! RÄTT DATUM ÄR 30/3

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE!
Härmed vill styrelsen för Fredsbaskrarna Skaraborg kalla samtliga medlemmar till årsmöte torsdagen den 30/3 kl 18.00
Årsmötet hålls på Skövde Soldathem.
Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 27 mars. Motioner lämnas in genom att ni mailar er motion/motioner till skaraborg@sverigesveteranforbund.se.
Gästföreläsare vid årsmötet kommer enligt senare program
Välkomna!
Styrelsen Fredsbaskrarna Skaraborg
Uppdaterad: 2023-03-20, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Kristoffer Fredén

14/11 kl 18.00 Skövde Soldathem
Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem inbjuder till föredrag den 14/11 kl.18.00 med Kristoffer Fredén, Chef Sjukvårdsskolan K3. Kristoffer är officer sedan 3 år och tidigare Utbildningsansvarig på Sjukvårdsskolan K3 sedan 2012. Han kommer att prata om verksamheten på skolan idag som innefattar allt från avancerade sjukvårdsutbildningar för värnpliktiga sjukvårdare upp till operationslag som skall göra internationell insats. Sjukvårdsskolan har haft ansvaret för internationella utbildningsuppdrag under flera år, till flera olika insatser med olika sjukvårdsenheter och står nu inför ytterligare internationella utbildningsuppdrag. Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2022-11-01, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Ny träffplats!

Från och med november månad 2022 är träffplats Skövde flyttad till Husaren.

Välkommen andra tisdagen varje månad kl 19.00 på Husaren i Skövde.

Ät eller drick något gott, eller sitt bara och prata en stund.
Uppdaterad: 2022-10-13, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

Garpaparken Skövde
Välkommen att fira FN-dagen 24/10 tillsammans med Fredsbaskrarna Skaraborg, vid minnesstenen i Garpaparken kl 16.00!
Väl mött!
Uppdaterad: 2022-10-02, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Per Lodin

19/10 kl 18.00 Soldathemmet i Skövde
Fredsbaskrarna Skaraborg och Skövde Soldathem inbjuder till föredrag med generalmajor Per Lodin den 19/10 kl.18.00. Han kommer att berätta om sina erfarenheter under sina två år som chef för FN:s fredsbevarande insats i Indien o Pakistan (UNMOGIP) och då främst om konflikten i Kashmir. Per har en bred erfarenhet och har bland annat varit chef för I19 i Boden och Chef Multinational Task Force Center, KFOR i Kosovo. Han är också ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien. Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2022-09-28, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Pansardagen 8/10 P4

PANSARDAGEN 8/10 SKÖVDE
Pansardagen är en dag för anställda, anhöriga, intresseföreningar och pansarintresserade i allmänhet. Vi kommer förevisa modern materiel och historiska fordon samt genomföra flera ceremonier. Intresseföreningar och frivilligorganisationer (inkluderat Hemvärnet) finns på plats och pratar om sin verksamhet. Möjlighet till fika och lunch finns på Militärrestaurangen Trumslagaren samt Soldathemmet.

Fredsbaskrarna Skaraborg kommer att finnas på plats med försäljning av produkter från Gula Bandet och för att informera om Veteranförbundet.

PROGRAM FÖR DAGEN:
09.30 - Marsch med vaktstyrka och musikkår till Hertig Johans Torg och tillbaka
10.00 - Utställningsområdet öppnar
11.00 - H.M. Konungen Carl XVI Gustaf överlämnar P 4:s nya fana
Cirka 12.30 - Pansarfordonsparad
14.00 - Utställningsområdet stänger
15.15 - Soldaterinran och bataljonchefsbyte (anhöriga är välkomna)

För anhöriga finns möjlighet att se soldaternas vardag och besöka logement och kompaniernas lokaler.
Bussar kommer gå från parkeringen vid Logistikskolan till regementsområdet. Handikapparkering kommer finnas vid Soldathemmet.
Uppdaterad: 2022-09-28, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Årets Veteran 2022

Vi säger stort grattis till Christer Flor, vår veteran- och anhörigsamordnare på Skaraborgs regemente P4, som utsetts till ÅRETS VETERAN 2022.

Sveriges Veteranförbunds medaljkommitté förklarar varför de i år valde Christer Flor:
Christer Flor är känd för att föra befälet med humor och värme där det viktigaste är att lyssna och vara lyhörd för att möta de olika behov av stöd som finns bland både anhöriga och veteraner.
Christer älskar sitt jobb, är alltid positiv och glad, driven, samarbetsvillig, inlyssnande och förstående samt mycket professionell i sin yrkesroll.

Christer är utlandsveteran och har tjänstgjort vid BA01 1993, BA02 1994, 2003 Militär observatör I Pakistan och 2008 FS15 Afghanistan.
Uppdaterad: 2022-05-30, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Veterandagen den 29 maj

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen. Då hyllas Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. Dagen är tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd till internationell tjänst.

Välkomna att delta vid firandet av Veterandagen i Skövde kommun.

Datum: 29 maj

Tid: 15.00

Plats: Minnesstenen, Garpaparken

Uppdaterad: 2022-05-28, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Kallelse till Fredsbaskrarna Skaraborgs årsmöte

När: 2022-03-23 klockan 1800 OBS! Tidigare angivet datum var fel!
Plats: Soldathemmet i Skövde
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmöte sker genom annons i ”Svensk Veteran”, på hemsidan eller särskild kallelse senast en månad innan årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet.

Skall senast sju dagar före årsmötet bekantgöra möteshandlingar på hemsidan.


I samband med årsmötet blir det ett föredrag av övlt Dennis Löfvenborg om hans tjänstgöring som kontingentschef i Mali 2021.


För att du ska få rösträtt krävs att du har betalat din medlemsavgift för 2022, Pappersavier kommer att komma med posten inom någon vecka. Dock kan du betala digitalt med kort eller Swish redan nu via Mina sidor.


Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av ordförande för mötet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två protokolljusterare (tillika rösträknare).
7. Föredragning av verksamhetsberättelsen.
8. Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret.
9. Revisorernas föredragning.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Behandling av eventuella motioner/propositioner.
12. Fastställande av verksamhetsplan.
13. Fastställande av budget.
14. Val av föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en mandattid av två år (väljs udda år).
15. Val av övriga ledamöter i styrelsen (sju) för en mandattid av två år (tre väljs år och fyra väljs jämna år).
16. Val av två revisorer med mandattid av två år.
17. Val av tre ledamöter till valberedningen (varav en sammankallande) för en mandatperiod av ett år.


Beslut fattas med enkel majoritet. Röstning med fullmakt är inte tillåten.


Fredsbaskrarna Skaraborg

skaraborg@sverigesveteranforbund.se

https://www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-skaraborg
Uppdaterad: 2022-02-21, av Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-dagen 24/10

FN dagen firas vid två tillfällen:

Den 22/10 i anslutning till Soldathemmet i Skövde klockan 1230. Efter ceremonin blir det fika på Soldathemmet.

Den 24/10 vid minnesstenen i Garpaparken klockan 1400 . En enkel ceremoni med nedläggning av krans.

Kom gärna med blå basker!
Uppdaterad: 2021-10-12, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag med Mats Fogelmark den 17/11 kl. 18.00.

Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder till föredrag med Mats Fogelmark den 17/11 kl. 18.00.
Kommendör Mats Fogelmark är chef för Försvarsmaktens Veterancentrum och kommer att prata om sin tjänst i Försvarsmakten under temat,” från Bosnien via Nordkorea till Veterancentrum”, dock med fokus på aktuella frågor inom veteranspåret. Här ges också chans till frågestund och diskussion.
Avslutningsvis kommer Mats också att berätta om den nyligen genomförda resan till Kongo/Zambia tillsammans med SVF och Kongoveteranerna med anledning av högtidlighållandet av 60 årsdagen av Dag Hammarskjölds och hans kollegors dödsdag.
Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2021-10-14, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Föredrag om evakueringen från Afghanistan med Per Carlemalm

ONSDAG 27 OKTOBER 2021 KL. 18:00 SKÖVDE SOLDATHEM
Den 27/10 kl. 18.00 inbjuder Fredsbaskrarna Skaraborg till föredrag på Soldathemmet med Övlt Per Carlemalm som är chef för Transportflygskvadronen på F7. Han kommer att berätta om transportflyget i allmänhet, men framför allt om dess uppgift vid evakueringen från Afghanistan.
Flygvapnet hade en betydande roll i evakueringsoperationen av svenska medborgare och tidigare lokalanställda ur Kabul i Afghanistan. Svenska besättningarna från Skaraborgs flygflottilj, F 7, och även svensk flygvapenpersonal ur det svenskledda multinationella förbandet Heavy Airlift Wing i Ungern evakuerade tillsammans cirka 3 300 passagerare vid totalt 27 flygningar under hela evakueringsoperationen.
Vi kommer att få lyssna till både planeringen inför uppdraget och hur uppdraget sedan genomfördes.
Alla är hjärtligt välkomna!
Uppdaterad: 2021-09-30, av Fredsbaskrarna Skaraborg

Träffplats Skövde!

Välkommen till den nystartade träffplatsen i Skövde!

Den andra tisdagen i månaden träffas vi kl 19.00 på Pitcher´s i Skövde.

Tala om att du tillhör Fredsbaskrarna så får du rabatt!

Kom och träffas och ät eller drick något gott!

Väl mött!
Uppdaterad: 2018-02-08, av Fredsbaskrarna Skaraborg
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå