Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplanen är tillsvidare preliminär pga. rådande Corona-pandemi.

2020 Malmö Vår/Sommarfest
2020-10-24 Malmö FN-dagen
2020 Malmö Flygmuseum Ä-holm
2020 Malmö Julfest
2020-05-29 Hbg Veterandagen
2020-06-06 Hbg Nationaldagen
2020-09-02 Hbg Hemvärnets Dag
2020-10-24 Hbg FN-dagen
2020-11-01 Hbg Julbord
2020 Hbg Utflykt Hlm
2020-09-05 Skåne Blå Baretters Dag
2020-05-29 Skåne Veterandagen Gbg
2020-07-09/12 Skåne Dagstur Ö S
2020-04-26 Skåne Regementets Dag P7
2021-01-02 Skåne Arbetsdag Styrelsen
2020 Skåne Hemvärnets Dag Malmö
2020 Skåne Hemvärnets Dag P7
2020 Skåne Hemvärnets Dag K-stad
2020 Skåne/Blekinge Marinens Dag K-krona
2020 Skåne Årsmöte i Malmö
Vid frågor kan ni kontakta Per Thaagaard-Pedersen
Uppdaterad: 2020-04-06, av Fredsbaskrarna Skåne
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå