Träffplats Malmö

Vi träffas alltid den första onsdagen i månaden vid 19 tiden på Drumbar Scottish Pub & Tavern, Lilla Torg 9

Var uppmärksam på att Träffplats Malmö har bytt lokal till Drumbar Scottish Pub & Tavern, Lilla Torg 9

Mer info kan ni hitta på Facebook!

Vid frågor kan ni kontakta;

Per Thaagaard-Pedersen
0768-41 32 03

Uppdaterad: 2018-06-28, av Fredsbaskrarna Skåne
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå