Träffplats Helsingborg

Den första söndagen varje månad klockan 09.00 träffas vi på Clarion Grand Hotell för att äta frukost och umgås.

Aktuella händelser kan ni följa via Facebook


Vid frågor kan ni kontakta

Christer Andersson
Mobil: 070-632 85 80
E-mail: christer@tullservice.com

eller

Håkan Markholm
Mobil: 070-720 25 70
E-mail: hmarkhol@its.jnj.com


Bakgrundsinformation


Vi har tidigare berättat att Vi regelbundet har månadsträffar i Helsingborg. Träffarna visar sig ha en viktig funktion att fylla. Det gäller exempelvis att deltagarna får möjligheten att träffa personer som tjänstgjort i militär eller civil utlandstjänst under jämförbara situationer. Man får då möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera olika upplevelser, men även få en bekräftelse på att det arbetet man utfört uppfattats som meningsfullt.
Man knyter nya kontakter och har trevligt tillsammans. Bevis på detta visar sig genom att vi inledningsvis var en handfull som träffades, men några nya kommer till varje gång. Vi har en bred åldersspridning, allt från de yngsta 20-åringarna till de äldsta i 80 års åldern. Vi är nu ett åttiotal på vår ”fasta lista” och att vid den senaste träffen ( 1 mars ) var 40 personer. Alla var engagerade och detta gör självklart att de som initierar träffarna stimuleras till en fortsättning. Vi känner också att vi har stöd av såväl Förbundet som av Södra Skånska Regementet.

Program i stort:

*Samling 09.00 vid receptionen

*Plocka frukost (kostar 99 kr för en hotellfrukost/buffé eller 40 kr för en macka och kaffe)

*Kort presentation laget runt

*Gemensam frukost ( i vårt numera speciellt avdelade lokal – vilket Grand Hotell har ställt upp med ) där också våra Fredsbaskerstandar ( på vilka vi skriver våra namn och senaste mission ) är placerade,

*Olika tema diskussioner mm. Det framförs också förslag till andra aktiviteter, vilket kommer att planeras in.


Alla med utlandserfarenhet är välkomna antingen som föranmäld eller som spontanbesökare.
Uppdaterad: 2019-12-04, av Fredsbaskrarna Skåne

Traditionsenligt FN-dags arrangemang 24 Oktober i S:ta Mariakyrkan, kl 19.07

Fredsbaskrarna i Helsingborg vidmakthåller traditionen att i samverkan med Svenska kyrkan och Hemvärnets musikkår samt de frivilliga försvarsorganisationer med att bjuda in till firande av FN-dagen. Arrangemanget välkomnar såväl samtliga som deltagit i någon utlandstjänstgöring som allmänheten. De som tjänstgjort utomlands och erhållit någon utmärkelse (medalj e.d.) eller har något annat attribut ( uniform, huvudbonad, minnesmärke eller annat) må gärna ta med detta. De som medför detta kommer under en del av programmet att få möjlighet att resa sig upp, exponera sina medhavda attribut samt då också motta ett tack för sina respektive insatser. Efter arrangemanget är man välkommen till Clarion Grand hotell för att delta i ett gemensamt samkväm och eventuellt beställa och äta en ”FN-macka”.
Uppdaterad: 2019-12-04, av Fredsbaskrarna Skåne
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå