Träffpunkt - Hässleholm

Plats: Statt, Hässleholm (Frykholmsgatan 13, 281 31 Hässleholm)
Tid: 18:00-20:00
Datum (2019):
  • 29/5 Onsdag (Observera dagen!)
  • 27/6 Torsdag
  • 25/7 Torsdag
  • 29/8 Torsdag
  • 26/9 Torsdag
  • 31/10 Torsdag
  • 28/11 Torsdag
Tiderna avser bokningen på hotellet. Självklart är de som vill välkomna att kvarstanna, fast då efter förflyttning till en publik del av hotellet. Bokningen avser själva lokalen vi har till vårt eget förfogande, primärt den ena verandan till hotellet som är möjlig att stänga dörrarna till.

Av utrymmesskäl är det önskvärt att den som avser delta meddelar sitt deltagande. Meddela ditt deltagande: 0768-817368
draksparre@hotmail.com

Väl mött!
Jörgen K. Nilsson
Uppdaterad: 2019-05-03
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå