Pikétröja - Skåne

Fredsbaskrarna Skåne har tagit fram två st. piké-tröjor till försäljning. Dessa finns i kakhi samt marinblå.
Pris per styck är 200.- kr
Beställning sker till Ordf. Carl Wachtmeister på e-post: carl.wachtmeister@valinge.se
Uppdaterad: 2018-03-04, av Fredsbaskrarna Skåne
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå