Skånska Veteraner!

Vårt verksamhetsår rullar på. Basen för oss är våra väl fungerande Träffplatser i Malmö, Helsingborg och numera också Ängelholm. Ett sedvanligt stort tack till alla er som lägger ner tid och arbete att få dem fungera. Vi hoppas också kunna få igång fler Träffplatser men som alltid behövs det engagerade personer som håller i trådarna. Hör av er om ni har några tips och förslag. Värt att nämna är också de positiva tongångar som finns vad gäller olika minnesplatser för veteraner. I Helsingborg finns nu sedan i våras en fantastisk minnesplats i Norra Hamnen. I Malmö är processen igång men dras just nu en smula i långbänk.
Som alltid kommer en bit in på det nya året ett årsmöte. Platsen ej satt i dagsläget men sannolikt i Helsingborg eller Ängelholm. Tidsmässigt ligger det slutet av februari eller början av mars. Vi uppmuntrar alla att komma med förslag på ämnen att ta upp. Värt att påpeka där är att vi gärna ser att alla synpunkter kommer fram – dessa såväl negativa som positiva. Utan återkoppling är det svårt att styra verksamheten dit medlemmarna vill.

I ett brev som det här tar vi också med några allvarligare ord. Vi måste alla hjälpas åt att hålla koll på våra veteranbröder- och systrar och se till att ingen slinker genom nätet. Där gör våra kamratstödjare ett viktigt jobb värda all heder och respekt. Alla kan vi dock dra vårt strå till stacken. Tänk på alternativ som ett stöd till Gula Bandet och VRR (Veteranstöd Rapid Reaction) alltid finns. Alla bidrag gör nytta.

Avslutningsvis, att jobba för alla veteraner och i synnerhet de skånska är en förmån och något vi i styrelsen ser som vår primära uppgift och sätter stort värde på. I samband med det tar vi mer än gärna emot tips, förslag, idéer och uppslag hur vi ska utveckla verksamheten och föra den framåt. Vi behöver också nya krafter som vill jobba till föreningens bästa och det även i styrelsen. Intresserad ? Hör av er i så fall. Och vad gäller vår verksamhet kom ihåg att det finns inga dåliga idéer…

Avslutar med att från Skånestyrelsen önska er alla en synnerligen god höst.

Ängelholm den 16 oktober 2018


Carl Wachtmeister
Ordförande / På uppdrag av styrelsen Skåne
Uppdaterad: 2018-10-17, av Fredsbaskrarna Skåne
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå