Årsmöte 2018

Årsmötet är nu avklarat och verksamheten löper på som planerat. Glädjande är att träffplatsen i Ängelholm nu är uppe och väl fungerande. Bra att våra veteraner ges fler alternativ till var och när man kan träffas. Ju fler möjligheter desto enklare att planera in i kanske övrigt välfyllda kalendrar. Vi hoppas förstås att vi får igång ännu fler träffplatser och det gärna i de delar av Skåne där det saknas i dagsläget.
Styrelsen förändras något inför verksamhetsåret 2018 och vi passar på att tacka Jörgen Ferm och Peter Nilsson för
ett väl utfört styrelsearbete. Mycket uppskattat att vi fått ha er med i verksamheten den här tiden och inte minst för
den tid och det engagemang ni lagt ner. Vi hälsar också Harald Ickler och Kenneth Ydreborg välkomna som nya
medlemmar i styrelsen.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordförande: Carl Wachtmeister
Vice Ordförande: Per Thaagaard-Pedersen
Sekreterare: P-J Uhlmann
Kassör: Christer Westfahl
Ledamot: Michael Elofsson
Suppleant: Harald Ickler
Suppleant: Kenneth Ydreborg

Förbundet representerades av Lottie Nordström.

Efter genomförd mötesförhandling höll Övlt Per Nilsson ett mycket intressant föredrag om det
hur en modern mission är uppbyggd och fungerar. Under temat ”Mali 05 - FN-insats idag” fick
vi en god överblick om läget i Mali och de svårigheter man ställs inför där. Han avtackades i
sedvanlig ordning med en tavla av Sven Tecknare Johnsson.

Nya styrelsen tackar för förtroendet och hoppas att vi ses vid något evenemang där vi deltager.

Och glöm inte att för att vi skall kunna göra ett bra jobb måste vi få input av er medlemmar, det
är ni som är Skåneföreningen...
Övlt Per Nilsson
Uppdaterad: 2018-04-16, av Fredsbaskrarna Skåne
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå