FN-dagen - FB Sjuhärad - 24 oktober

Högtidloghållande av FN-dagen
När: Lördagen den 24 oktober, kl. 10.00
Var: Minnesstenen i Majorslunden, Borås

Vi samlas för en enkel och kort ceremoni vid Minnesstenen för högtidlighållande av FN-dagen med att tända ljus och lägga ned blommor
Fredsbaskrarna Sjuhärad på Facebook:
www.facebook.com/groups/fredsbaskrarnasjuharad/


0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå