Träffplats

Restaurang Renässans (öl- och vinkällaren) i Borås den tredje torsdagen i varje månad.
Den tredje torsdagen varje månad träffas vi på Restaurang Renässans, närmare bestämt öl- och vinkällaren under nämnda restaurang http://www.renassans.biz/, Sandgärdsgatan 25, klockan 19:00

Lämpligtvis undersöks uppslutningen i förväg via Facebook-gruppen för Fredsbaskrarna Sjuhärad. www.facebook.com/groups/fredsbaskrarnasjuharad/Uppdaterad: 2016-01-31, av Fredsbaskrarna Sjuhärad
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå