Styrelse - Fredsbaskrarna Sjuhärad

Ordförande:
Anette Nilsson
anette.bollebygd@telia.com

Vice ordförande:
Susanne Blid Roos
suss.blid@gmail.com

Kassör:
Joakim Merstrand
joakim@merstrand.se

Sekreterare:
Georg Guldstrand
georg.guldstrand@gmail.com

Ledamot:
Ulf Bark
uffe.ba@gmail.com

Ersättare:
Lars Andersson
lander35@telia.com

Thomas Pettersson
sthomaspettersson72@gmail.com


Uppdaterad: 2021-11-01, av Henrik Ulfvarson
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå