Styrelse - Fredsbaskrarna Sjuhärad

Ordförande:
Johan Nolén (tidigare Ericsson)
L102 och L104
SWEDRELIEF Somalia
nolenjohan[at]gmail.com

Vice ordförande:
Ulf Bark
C86, L92 och L98
uffe.ba[at]gmail.com

Kassör:
Peder Evers
KS11, FS11 och EUTM RCA
peder.evers[at]tcv.se

Sekreterare:
Inger Nolén (tidigare Johansson)
L104 och BA10
noleninger[at]gmail.com

Ledamot:
Anders Jarhult
BA03, BA07, KS07 och KS08
fnyxan71[at]gmail.com

Ersättare:
Lars Andersson
80C, 81C, L11, L12, L094 och SO01
lander35[at]telia.com

Ersättare:
Susanne Blid
SA01, SO03 och BA08
suss.blid[at]gmail.com


Uppdaterad: 2019-11-29, av Fredsbaskrarna Sjuhärad
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå