Styrelse - Fredsbaskrarna Sjuhärad

Ordförande:
Anette Nilsson
anette.bollebygd[a]telia.com

Vice ordförande:
Susanne Blid Roos
suss.blid[at]gmail.com

Kassör:
Joakim Merstrand
joakim[a]merstrand.se

Sekreterare:
Georg Guldstrand
georg.guldstrand[a]ica.se

Ledamot:
Ulf Bark
uffe.ba[a]gmail.com

Ersättare:
Lars Andersson
lander35[at]telia.com

Ersättare:
Thomas Pettersson
sthomaspettersson72[a]gmail.com


Uppdaterad: 2021-02-19, av Fredsbaskrarna Sjuhärad
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå