Årsmöte 2023

Torsdagen den 23 mars, kl. 18:30, lokal Olof, ABF Sjuhärad, Norrby tvärgata 3, Borås.
I samband med årsmötet bjuder vi på landgång. Anmälan för deltagande på årsmötet skickas till sjuharad@svergiesveteranforbund.se senast torsdagen den 16 mars.

Enligt stadgarna §7 Årsmöte: har varje medlem som betalat medlemsavgiften för innevarande år (2023) senast 10 dagar innan årsmötet rösträtt.

Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (23 februari) före årsmötet. Motioner skickas till sjuharad@sverigesveteranforbund.se.

Välkomna!
Styrelsen

Gula Bandets nya gåvonummer 123 070 46 35

Gula Bandet marknadsförs och säljs av Sveriges Veteranförbund till förmån för Sveriges utlandsveteraner, svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.
Tack vare små och stora bidrag från privatpersoner och företag kan Gula Bandet stötta veteraner och deras familjer med kamratstöd och vid behov ekonomiskt för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet, där sjukvården, myndigheter och försäkringar inte räcker till.

Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till del genom veteranstöd.

Läs mer: www.gulabandet.se

Beställ Veterankortet!

"Veterankortet är en behörighetshandling som utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet är en symbolhandling som visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring. Kortet är tillika fyllt med erbjudanden och förmåner som kan nyttjas hos flera företag och organisationer i hela Sverige."

Här kan du se vilka förmåner du har med Veterankortet.

Veteransamordnare på Försvarsmedicincentrum (FömedC), Västra Frölunda är:

Maria Sääf Westin, Veteransamordnare
Telefon: 031-69 22 39
E-post: maria.saaf@mil.se

Våra sociala medier

Här under kan du se vårt facebookflöde och längst ner på sidan kan du se det senaste från vår Instagram.

Om du har Facebook vill vi även tipsa dig om vår Facebookgrupp som du hittar här!NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå