Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

Träffplats Norrköping

Fredsbaskrarna Östergötland
Träffplats Norrköping
Hemvärnsgården F 13 Bråvalla. Varannan månad (ej maj-augusti)

Hej Veteran!

Ni kanske har noterat att vi har bytt namn på föreningen efter årsmötet till Fredsbaskrarna Östergötland.

Styrelsens namnändringsförslag antog enhälligt.
Samtidigt så avgick Janne Frisk efter många år som föreningens ordförande, där jag – Lars Svärdström- har fått förtroendet att ha ordförandeklubban.
Jag vill tacka Janne för hans stora engagemang i föreningen och hoppas att vi får utnyttja hans ovärderliga kunskaper och kontakter i framtiden.Givetvis har vi samlat ett urval av 2018 års aktiviteter i vår händelsekalender för oss veteraner:

 26 mars Våffelkväll / Soldathemmet- Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 16 april Bowlingkväll / middag / Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 19 april Aleksander Gabelic- FN / middag, Norrköping-F13 SVF Östergötland

 Maj - Gula Bandet-månad, en viktig månad, där vi säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges
Svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till
del genom Kamrathjälpen. Veterandagen avslutar kampanjen! Hur engagerar du dig?

 14 maj Grillkväll ute vid Tinnerö, Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 28 maj Bangolf Soldathemmet, Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 29 maj Veterandagen, Buss trp. Stockholm FM / Helikopterflottiljen

 12-15 juli Veteranträffen ÖS25, Halmstad Tony & Ralle / SVF / FM

 27 juli – Veteranmarchen, Skellefteå-Treriksröset SVF 6 augusti

 11 augusti Familjedag på High Chaparall SVF/ Soldathemsförbundet

 29 augusti 5-öres fortet, Oxelösund Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 10 september Grillkväll ute vid Tinnerö / Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 20 september Håkan Thelin Cypern-föreläsning/ middag, Norrköping-F13 SVF Östergötland

 24 september Bangolf Soldathemmet, Linköping Soldathemmet Kvarn/ SVF Östergötland

 November Föreläsning / middag, Norrköping-F13 SVF Östergötland

Kallelser och mer information kommer inom kort och inför händelserna på e-post och på Facebook!
Med reservation för ändringar och på Veterandagen krävs föranmälan dels för buss och dels för mat!
Vänliga hälsningar och med hopp om att vi snart möts på något av evenemangen!
Uppdaterad: 2018-03-24, av FB Norrköping
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå