FMV beställer support- och underhållsverksamhet till JAS 39 Gripen

FMV har förlängt ett kontrakt med Saab AB om support och underhåll av Försvarsmaktens och svenska statens exportkunders JAS 39 Gripen. Beställningens totala värde uppgår till cirka 1,6 miljarder kronor.

Kontraktet avser perioden 2021-04-01 till och med 2022-12-31 och är en förlängning av gällande kontrakt med Saab om support och underhåll av JAS 39 Gripen. Det ursprungliga kontraktet tecknades i slutet av maj 2017.

I kontraktet ingår exempelvis tjänster avseende design- och support, komponentunderhåll, reparationer, logistikförsörjning, tekniskt systemstöd och publikationer samt reservdelar.

Pressmeddelande från FMV
Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter

MALI – TASK FORCE TAKUBA

Task Force Takuba är en multinationell specialförbandsstyrka som är en del av den pågående franskledda insatsen Operation Barkhane.

Det svenska bidraget till Task Force Takuba är en helikopterburen snabbinsatsstyrka som bland annat kan rycka ut vid oförutsedda händelser.

Den svenska enheten består av cirka 150 personer.

Läs mera här. MALI – TASK FORCE TAKUBA
https://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/forsvarsmakten-utomlands/pagaende-internationella-insatser/mali-task-force-takuba/
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå