Tilbaka till första sidan på Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas hemsida

FN-dagen den 24 oktober

FN-dagen den 24 oktober firas av hävd över hela landet, och FN-dagen 2020 är inget undantag. Årets FN-dag markerar också för FN:s 75-årsjubileum.


Lördagen 24 oktober 2020 kl. 15:00 kommer Sveriges Veteranförbund-Fredsbaskrarna att genomföra kransnedläggning vid minnesstenen Korumplatsen -Livgrenadjärernas friluftskyrka

.

Övlt Thomas Persson som tidigare tjänstgjorde som stf stabschef vid BA 02 i Bosnien 1994 kommer hålla i ceremonin.

Det vore trevligt om besökarna har möjlighet att bära sin basker Blå eller brun) och halsduk vid detta tillfälle.

Kom ihåg att det är allas ansvar att minska spridningen av covid-19.

Håll dig uppdaterad om de allmänna hälsoråden från www.folkhälsomyndigheten.se
Peter

Inställda träffar under våren

Det finns nu tydliga tecken på att Covid-19 sprider sig i samhället, vilket gör att vi tvingas att agera.

Vi är därför ledsna att behöva meddela att den planerade Veteranträffen i Norrköping den 23 april kommer att ställas in.
Hej!

Det finns nu tydliga tecken på att Covid-19 sprider sig i samhället, vilket gör att vi tvingas att agera.

Vi är därför ledsna att behöva meddela att den planerade Veteranträffen i Norrköping den 23 april kommer att ställas in.

Samtidigt har informationen kommit till oss att invigningen av veteranminnesplatsen i Linköping den 29 maj också kommer att ställas in, se Hans Zettbys meddelande nedan.

Inställd Invigningsceremoni 29 maj 2020.

Sveriges Veteranförbund - Fredsbaskrarna kommer inte kunna genomföra den tänkta invigningsceremonin som planerats. Försvarsmakten via Livgrenadjärgruppen på Malmslätt anger att de på grund av Corona-pandemin inte kan låta Hemvärnets musikkår i Östergötland samt Fanvakt ur Helikopterflottiljen medverka.

Tyvärr är vi i Fredsbaskrarna ledsna över att fått detta besked under dagen, men förstår också anledningen till detta beslut. Mycket arbete med att fått till ett bra program där vår Försvarsdirektör Jenny Knuthammar skulle hålla i högtidstalet och svara för kransnedläggningen vid minnesplatsen för utlandsveteraner. På samma sätt blir det korum som vår Biskop Martin Modéus skulle genomföra inte möjligt vid detta tillfälle.

Arbetet med att iordningställa minnesplatsen fortsätter som planerat av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Landskapsarkitekten Lisa Markström har beställt den minnestavla från B Rosengrens Metallgjuteri i Limhamn som tillverkar denna. Enligt uppgift kommer den att monteras på plats under april månad.

Ett önskemål från Sveriges Veteranförbund-Fredsbaskrarna är att vi skjuter upp invigningsceremonin till Veterandagen 2021 och att vi där får möjlighet att bjuda in de tidigare tänkta medverkande. En ny förfrågan till Kronprinsessan Victoria och Hertiginnan prinsessan Estelle kommer att ges.

Vid förfrågningar om Veterandagen kontakta Hans Zettby via 070-640 52 73 alt hans@zettby.se


- Förhoppningsvis kommer inte detta som en överraskning med tanke på läget i vår omvärld.

Smittspridningen i samhället går nu inte att hindra. Att hålla sig till hygienrutiner och följa allmänna råd kring resor och sammankomster bidrar till att fördröja och minska utbredningen, vilket är oerhört viktigt för att vården inte skall överbelastas mer än vad som ändå kommer att ske. Vi behöver alla hjälpa till att dämpa spridningen.

Tvätta händer, lyssna på myndigheterna samt tänk till om du har möjlighet att hjälpa/avlasta en kamrat, granne, någon äldre eller någon inom vården med allt ifrån att handla, köra grej er till returstation eller något så enkelt som att ta in posten.

Information om hur du kontaktar sjukvården hittas på 1177 Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande symtom och hur viruset smittar

Ta hand om Er och nära och kära!

Med vänlig hälsning

Lars Svärdström, Ordförande, SVF Fredsbaskrarna Östergötland
Uppdaterad: 2020-03-25, av FB Norrköping
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå