Välkommen till Fredsbaskrarna Örebro!

Välkommen till Fredsbaskrarna i Örebro.
Vi träffas den första måndagen varje månad kl 18.00 på Bishops Arms

Just nu har våra träffar en paus.Uppdaterad: 2020-06-22, av Fredsbaskrarna Örebro

Kallelse till Extra årsmöte

2019-05-28 00:19
Närke Kulturbryggeri , Beväringsgatan 2 B Örebro
28 maj kl 1900
Kallelse till Extra årsmöte
Dag 28 maj
Tid 1900
Plats Kulturbryggeriet Beväringsgatan 2B Örebro
Anmälan senast 22 maj till Måns Löf manslof@gmail.com

Dagordning
1 mötets öppnande
2 val av mötesordförande
3 val av mötessekreterare
4 mötets stadgeenliga utlysande
5 upprättande av röstlängd
6 val av rösträknare
7val av protokolljusterare
8 val av ordförande för Fredsbaskrarna Örebro för verksamhetsåret 2019
9 val av revisor
10 val av valberedning
11 mötets avslutande
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå