Välkommen till Fredsbaskrarna Örebro!

Välkommen till Fredsbaskrarna i Örebro.
Vi träffas den första måndagen varje månad kl 18.00 på Bishops Arms

Just nu har våra träffar en paus.Uppdaterad: 2020-06-22, av Fredsbaskrarna Örebro

Buss till veterandagen 29 maj 2019

2019-05-29 00:07
Buss till Veterandagen
29 maj avresa 0730 från Eurostop
Tillsammans med C FMTIS anordnas även i år en gratis bussresa på veterandagen den 29 maj

Buss för avtransport till Gärdet avgår från Eurostop Örebro
Kl 0730
Buss åter till Örebro avgår från Gärdet
kl 2000

Anmälan till andersdomhagen@gmail.com senast den 24 maj

Transportchef är Peder Falk telefonnummer 070-221 07 07
Profilshoppen
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå