Välkommen till Fredsbaskrarna Örebro!

Välkommen till Fredsbaskrarna i Örebro.
Vi träffas den första måndagen varje månad kl 18.00 på Bishops Arms

Kallelse till Extra årsmöte


Dag 28 maj
Tid 1900
Plats Kulturbryggeriet Beväringsgatan 2B Örebro
Anmälan senast 22 maj till Måns Löf manslof@gmail.com

Dagordning
1 mötets öppnande
2 val av mötesordförande
3 val av mötessekreterare
4 mötets stadgeenliga utlysande
5 upprättande av röstlängd
6 val av rösträknare
7val av protokolljusterare
8 val av ordförande för Fredsbaskrarna Örebro för verksamhetsåret 2019
9 val av revisor
10 val av valberedning
11 mötets avslutandeBussresa till Veterandagen i Stockholm.
Tillsammans med C FMTIS anordnas även i år en gratis bussresa på veterandagen den 29 maj

Buss för avtransport till Gärdet avgår från Eurostop Örebro
Kl 0730
Buss åter till Örebro avgår från Gärdet
kl 2000

Anmälan till andersdomhagen@gmail.com senast den 24 maj

Transportchef är Peder Falk telefonnummer 070-221 07 07
Uppdaterad: 2019-04-16, av Fredsbaskrarna Örebro

Veteranträff i Örebro 4 mars 2019

2019-03-04 00:18
The Bishops Arms, Drottninggatan 1, Örebro
4 februari kl 18.00
Vi träffas i biblioteket på The Bishops Arms den första måndagen i varje månad kl 18.00.
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå