Veterandagen 2023 i Örebro

Fira Veterandagen i Örebro
Den 29 maj 2023 genomförs den årliga veterandagen i Sverige, det är ett tillfälle att uppmärksamma de veteraner som genomfört utlandsmissioner.
Fira Veterandagen i Örebro
Den 29 maj 2023 genomförs den årliga veterandagen i Sverige, det är ett tillfälle att uppmärksamma de veteraner som genomfört utlandsmissioner.

12:00 Gemensam samling vid stora scenen i Stadsparken. Vi går i samlad grupp till Stortorget i Örebro.
Fanbärare längst fram.

12:30 Inledning av högtidsstund
Polisorkestern spelar nationalsången samt två stycken till.
Tal Landshövdingen.
Polisorkestern spelar ett stycke.
Tal chefen Örebro – Värmlands-gruppen
Polisorkestern spelar ett stycke.
Tal Fredsbaskrarna.
Polisorkestern spelar ett stycke.
Tal Kommunstyrelsens ordförande
Polisorkestern spelar ett stycke.
Tal chef LPO Örebro.
Tystminut. Efter tyst minut så avslutar vi med att orkestern spelar polisens Bergslagsmarsch.

13:15 Vi går tillsammans till slottet för fika för de som anmält intresse för detta.

Anmäl dig här via Event på hemsidan
0 kommentarer
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå