Julbord 2021

Medlemmarna i Fredsbaskrarna Örebro bjuds är med in till Julbord.

Årets Julbord kommer att ske i Hantverket/Svarta Örns lokakaler med ingång från Fisktorget/Engelbrektsgata
Inbjudan till Julbord

Medlemmarna i Fredsbaskrarna Örebro bjuds är med in till Julbord.

Årets Julbord kommer att ske i Hantverket/Svarta Örns lokakaler med ingång från Fisktorget/Engelbrektsgatan.

Datum: 6 december
Tid 19:00 (vid bordet)

Till maten ingår alkholfri dryck: Den som vill ha annan dryck kan köpa den på plats.

Du anmäler dig genom att betala in 50 kr per deltagare till Postgironr 1260826-1. Ange ditt För och Efternamn som meddelande.
Anmäler du flera medlemmar så skriv ditt För och Efternamn +1, +2 osv.
(Exempel Lars Larsson +1)

Vi behöver din anmälan senast den 30 november.

Varmt välkommen

Styrelsen
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå