Veteranträff November

The Bishops Arms, Drottninggatan 1, Örebro
2 november kl 18.00
Vi ses som vanligt kl 18 på Bishop den 2 november

Ta meden en kamrat till en stunds samvaro och kamratskap.

Självklart kommer vi följa myndigheternas rekommendationer och tillsammans hjälper vi varandra att hålla avståndet.

Varmt Välkommen
0 kommentarer
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå