Kallelse till årsmöte

Närke Kulturbryggeri , Beväringsgatan 2 B Örebro
8 mars kl 1900
Kallelse till årsmöte fredag 8 mars
Plats ; Närke Kulturbryggeri , Beväringsgatan 2 B Örebro
Tid; Fredag 8 mars kl 19-00
Sedvanliga årsmöteshandlingar finns att tillgå på plats.
Motioner styrelsen tillhanda senast 11 feb, manslof@gmail.com
Föranmälan senast 25 feb till manslof@gmail.com

Måns Löf
Ordf Fredsbaskrarna Örebro
0 kommentarer
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå