Styrelsen

Vill du skicka e-post så är adressen: orebro@sverigesveteranforbund.se
Vald styrelse 2022

Ordförande Vakant
Kassör F Sörman
Sekreterare A Domhagen
Ledamot S Blomqvist
Ledamot J Ivarsson


Valberedning Staffan Bergman
Valberedning Marléne Kerber

Revisor P Falk


Uppdaterad: 2022-07-13, av Fredsbaskrarna Örebro
NY ADRESS FRÅN 1 APRIL 2022

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Org.nr: 828001-0359
Välkommen att hälsa på, hör av dig innan!
               

    
Sveriges Veteranförbund (SVF) är förbundet som engagerar sig, före, under och efter utlandsinsats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå