Styrelsen

Vill du skicka e-post så är adressen: fborebro@gmail.com
Ordförande- Sven-Olof Ädel
Sekreterare - Anders Domhagen
Kassör - Vakant
Revisor - Anders Ramerup
Valberedning - Arne Björklund

Protokoll Årsmöte 2018

Protokoll Årsmöte 2019...


Protokoll Extra årsmöte 2019
Uppdaterad: 2020-09-11, av Fredsbaskrarna Örebro
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå