Styrelsen

Vill du skicka e-post så är adressen: orebro@sverigesveteranforbund.se
Vald styrelse 2021

Ordförande S-O Ädel
Kassör F Sörman
Sekreterare A Domhagen
Ledamot M Blomqvist
Ledamot J Ivarsson
Ledamot S Blomqvist


Valberedning Arne Björklund
Valberedning Staffan Bergman

Revisor P Falk


Uppdaterad: 2021-09-16, av Fredsbaskrarna Örebro
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå