FB Norr verksamhet 2019

Kom gärna med förslag på aktiviteter, föreläsare etc02-27 FB Norr årsmöte 2018 kl 18.00 på Soldathemmet OII i Boden

04-04 SVF kongress

05-29 Veterandagen firas vid minnesstenen på I 19 kl 10.00 samt på AJB i Arvidsjaur kl 08.30

06-06 Nationaldagsfirande i Boden och Luleå

06-13 eller 06-114 Medlemsträff med ev. pubkväll

07-11--14 Veteranträff ÖS 26 i Halmstad

08-29 Medlemsträff med bowling på O´Learys i Luleå

09-07 Garnisonens Dag i Boden

09-20 Garnisonens Dag och Veteranceremoni på F 21 i Luleå

Dec Medlemsträff med traditionell julmiddag


Styrelsemöten:

Det planeras för 5 st styrelsemöten under 2019
Uppdaterad: 2019-05-14, av Fredsbaskrarna Norr
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå