FB Norr styrelse 2018-02-21

Ordförande: Lillemor Nilsson - lillemor.n@telia.com
Telefon: 070-367 40 49

Sekreterare: Håkan Karlsson - Hakan.L.Karlsson@telia.com
Telefon: 070-270 65 47

Kassör: Bo Carlsson - bcarlsson65@gmail.com
Telefon: 070-631 34 50

Ledamot: Annelie Forshage - annelie.forshage@gmail.com
Telefon: 070-368 28 78

Ledamot: Emil Selberg - emil.selberg@mil.se
Telefon: 073-047 03 93

Suppleant: Hans Uhlander - uhlander.hans@gmail.com
Telefon: 070-536 27 67

Suppleant: Mårten Öyen - marten.oyen@mil.se
Telefon: 070-361 64 79

Revisor: Per Sjöström - per.sjostrom@mil.se
Telefon: 070-371 67 68

Rev.suppl: Anne-Marie Johansson - amj@bdtv.se
Telefon: 073-047 02 01

Valberedn: Sven-Erik Lundberg - svenerich43@gmail.com
Telefon: 070-688 80 95

Valberedn: VAKANT
Profilshoppen
Medlemssidorna
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå