FB Norr styrelse 2019-02-27

Ordförande: Annelie Forshage - annelie.forshage@gmail.com
Telefon: 070-368 28 78

Sekreterare: Håkan Karlsson - Hakan.L.Karlsson@telia.com
Telefon: 070-270 65 47

Kassör: Bo Carlsson - bcarlsson65@gmail.com
Telefon: 070-631 34 50

Ledamot: Mårten Öyen - marten.oyen@mil.se
Telefon: 070-361 64 79

Ledamot: Sven-Erik Lundberg - svenerich43@gmail.com
Telefon: 070-688 80 95

Suppleant: Hans Uhlander - uhlander.hans@gmail.com
Telefon: 070-536 27 67

Suppleant: Mia Näslunda Anda - mia.anda@gmail.com
Telefon: 072-562 65 00

Revisor: Per Sjöström - per.sjostrom@mil.se
Telefon: 070-371 67 68

Rev.suppl: Anne-Marie Johansson - amjohanz@gmail.com
Telefon: 073-825 88 07

Valberedn: VAKANT

Valberedn: VAKANT
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
         

      
Sveriges Veteranförbund (SVF) är en intresseorganisation och är ett förbund som engagerar sig, före, under och efter insats, för alla veteraner, som brytt och bryr sig om att hjälpa utsatta människor i världen. SVF tillvaratar veteranernas och deras anhörigas intressen. Gula bandet säljer vi till förmån för våra veteraner och pengarna går till Kamrathjälpen där vi ger kamratstöd.

Webbplatsen är producerad av Viaduct webbyrå